Hopp til hovedinnhold

Om NevroNEL

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


Formålet er å lage kapitler som kan veilede nevrologer og utdanningskandidater i en vanlig klinisk hverdag. Noen kapitler er organisert med utgangspunkt i et symptom, andre med utgangspunkt i en diagnose. Formen er kortfattet, med mest vekt på praktiske råd for diagnostikk og behandling, og mindre på patofysiologi. Det er også linker til diverse skjema, pasientinformasjoner, kompetansetjenester og nasjonale retningslinjer.

De to redaktørene samler fortløpende relevante artikler, søker i pubmed, og oppdaterer årlig dokumentene i henhold til nye publikasjoner/funn. De fleste dokumentene leses også gjennom, revideres, og godkjennes av fageksperter (enkeltpersoner og kompetansetjenester) med jevne mellomrom. Ved store medisinske nyvinninger, nye medikamenter, nye nasjonale retningslinjer, og viktige tilbakemeldinger fra brukere av NevroNEL, gjør redaktørene fortløpende endringer gjennom hele året.

Vi graderer ikke evidensnivå selv. Der det finnes evidens angir vi det i dokumentene sånn som forfatterne av originalartiklene har angitt det, ved at vi setter evidensnivå/anbefalingsnivå i parentes uten å gå nærmere inn på graderingsmetode. Der det ikke finnes evidens oppgir vi det på ulike måter (”kasuistiske rapporter”, ”noen mener”, ”har vist effekt hos noen få”, osv). Referanser oppgis på vanlig måte og er direkte søkbare.

Akuttveilederen utgis i ny papirutgave annethvert år. Da revideres alle kapitlene av en redaksjonskomite i samarbeid med utvalgte fagmedarbeidere. Mellom de nye papirutgavene revideres noen dokumenter i den digitale utgaven av redaktørene for nevroNEL.

I oktober 2022 ble en ny versjon av Nevrologi NEL rullet ut, med vesentlig oppdatert utseende. Utvalgte funksjoner er forbedret, og nye funksjoner er lagt til.

Målet med denne oppgraderingen har vært å forbedre brukeropplevelsen. Våre hovedmål er – som de alltid har vært:

 • At brukerne kan finne akkurat det de trenger så raskt som mulig.
 • Å gjøre det tydelig i enhver brukerkontekst hva som er den viktigste informasjonen.
 • Å gi relevante og lett tilgjengelige forslag til tilleggsinformasjon og/eller verktøy.

I den nye versjonen av NEL er de viktigste endringene forbedringer av søket og navigasjonen i håndboka. Vi har også oppdatert utseendet, endret layout på forsiden og innholdsmenyen.

SØK

Forbedret autofullføring: I tillegg til forslag til søkeord, får du nå også forslag til spesifikke artikler, med muligheten til å navigere direkte til disse.

Søkehistorikk: Når du klikker inne i søkefeltet, vises de siste søkene dine under feltet.

Søkeresultatfiltrering: I søkeresultatet / oppføringen kan du begrense oppføringen etter innholdskategori, f.eks. klinisk artikkel, kalkulator, pasientinformasjon, etc.

NAVIGASJON

 • Sticky header: Headeren er nå klebrig, noe som betyr at du alltid kan se den øverst på skjermen. Dette gjør søket og menyen umiddelbart tilgjengelig, uten å skrolle.
 • Utvidbar menylinje: Kapitteloversikten flyttes nå til menylinjen. Alt innhold vil være tilgjengelig via "hamburgerikonet".
 • Artikkelnavigering: Navigasjonsmenyen som tidligere lå på høyre side av artikler flyttes til venstre side, noe vi oppfatter som en mer intuitivt plassering. Kapittel-widgeten (tidligere til venstre) finnes nå i menylinjen.
 • Menystruktur, kapitler: Vi har ryddet opp i dokumentstrukturen. En effekt av dette er at noen menypunkter vil ligge på nytt sted.

ANNET

 • Favorittfunksjonen: "Legg til favoritt" -funksjonen er lettere tilgjengelig i artiklene. I mappa "Favoritter" (artikkellista) kan du nå sortere lista enten alfabetisk eller etter dato.
 • Innholdsstruktur: Innholdet har blitt delvis restrukturert, hovedsakelig for å få en konsistent struktur. Dette betyr at noen sider har flyttet seg, slik at lenker til disse sidene ikke lenger er gyldige. (Det samme gjelder der disse sidene er lagret som favoritter.) Vi håper på forståelse for behovet for å rydde opp, og beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.

Vi håper alle brukere opplever at NEL etter denne oppgraderingen har blitt et mer effektivt verktøy i den kliniske arbeidsdagen!

Videreutvikling av funksjonalitet og design er en kontinuerlig prosess, der mindre endringer og forbedringer blir gjennomført uannonsert, mens andre vil være så vesentlige for brukeropplevelsen at brukerne blir informert. I denne runden har vi blant annet hatt behov for både å rydde opp i den underliggende strukturen, samt å tilrettelegge håndbokas utseende i tråd med krav til universell utforming.

Det er viktig for oss at endringer er til brukernes beste, og arbeidet med NEL har alltid foregått i tett dialog med brukerne våre – blant annet via brukerundersøkelser, intervjuer og statistiske analyser av brukeradferd på nettstedet.

Hvis du har tilbakemeldinger til oss, enten om de siste endringene eller forslag til forbedringer generelt, setter vi veldig pris på å høre fra deg! Klikk her  for å kontakte oss.

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med