Visuelle hallusinasjoner

Kort om

Viselle hallusinasjoner er vanlig ved degenerative sykdommer i hjernen og øyet. De tre vanligste sykdomgruppene hvor visuelle hallusinasjoner er et vedvarende symptom er demenssykdommer, Parkinson's sykdom og sykdommer i øyet eller synsbaner. 

Se oversiktsartikkel1.

Årsaker

 • Parkinson's sykdom: både i tidlig og sen fase
 • Demens: alle typer
 • Delir
 • Epilepsi: occipital- og temporallappsanfall
 • Migrene
 • Charles Bonnet syndrom: hallusinasjoner ved redusert syn
 • Visual snow syndrom: vedvarende dynamiske visuelle forstyrrelser
 • Medikamenter: medikamenter mot parkinson, opiater, anti-muskarine medikamenter
 • Hallusinogene stoffer
 • Schizofreni
 • Sorgreaksjon

Behandling

Se algoritme 1

 • Karlegge medikamenter
 • Psykoedukasjon
 • Ved Charles Bonnet: psykologisk behandling, kognitiv terapi
 • Medikamentell behandling (hvis plagsommer hallusinasjoner)
  • Demens: cholinesterasehemmere, atypiske antipsykotika (forsiktighet ved corticobasal degenerasjon)
  • Charles Bonnet: case rapporter om effekt av antiepileptika
  • Parkinson sykdom: Clozapin, quetiapin, pimavanserin (Nuplasid, godkjent i USA)

Kilder

Referanser

 1. O'Brien J, Taylor JP, Ballard C, Barker RA, Bradley C, Burns A, Collerton D, Dave S, Dudley R, Francis P, Gibbons A, Harris K, Lawrence V, Leroi I, McKeith I, Michaelides M, Naik C, O'Callaghan C, Olsen K, Onofrj M, Pinto R, Russell G, Swann P, Thomas A, Urwyler P, Weil RS, Ffytche D. Visual hallucinations in neurological and ophthalmological disease: pathophysiology and management. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020 May;91(5):512-519. doi: 10.1136/jnnp-2019-322702. Epub 2020 Mar 25. PMID: 32213570; PMCID: PMC7231441.

Fagmedarbeidere:

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.