Ptose

Definisjon

Ptose er en vanlig tilstand definert som senking av et eller begge øyelokk. Ptose kan skyldes affeksjon muskler som løfter øyelokket (m levator palpebra superiores og Mullers muskel) eller nerver som innerverer disse musklene. 

Årsaker

 • Medfødt: Isolert medfødt ptose, medfødt myasthent syndrom, forbigående neonatal myastheni (myasthen mor), anomale synkinesier, blefarophimose
 • Strukturell årsak: Levator dehiscens (alder, traume, kontaktlinser - ofte kompensatorisk løfting av øyebrynet), tumor eller blødning1 i øyelokk eller orbita, øyelokkhevelse (allergi, infeksjon)
 • Sympatikus svikt: Horner's syndrom
 • Muskel/nevromuskulært: Myasthenia gravis, oculomotoriusparese, dystrofia myotonika, mitokondriesykdom (progressiv ekstern oftalmoplegi), okulofaryngeal muskeldystrofi, Graves sykdom, Miller Fisher, botulisme, LEMS, Statin utløst myositt2
 • CNS: cerebrovaskulær sykdom (bakre krestløp), hemifacialis spasme, essensiell blefarospasme, apraksi av øyeåpning
 • Diverse: Fatigue, døsighet, koma, traume, funksjonelt, silent sinus syndrom3.

Litt om noen av årsakene

Levator dehiscens: Den vanligste årsaken til ptose. Forekommer oftest hos eldre og skyldes løsning av levator palpebra superior senen fra tarsalplaten. Øyelokket faller litt ned, men det er normal bevegelighet. Øyelokket er ofte litt tynt og det er en hudfold 7mm over øyelokkskanten. Kan forårsakes av traume, kontaktlinser, øyegnikking. Kan korrigeres kirurgisk hvis det er plagsomt.

Oculomotoriusparese: Typisk med ptose, mydriasis (les mer om anisokori og diplopi) og oftalmoparese (øye deviert ned og ut), men partielle pareser er vanlig. Mange årsaker: Giant cell arteritt, traume, aneurisme (oftest PCOM), årsaker i sinus cavernosus eller orbita (infeksjon, inflammasjon, trombose, tumor), metabolske (diabetes) eller inflammatoriske årsaker (Miller Fisher)

Apraxi: Vanligste årsak er PSP. Pasienten hjelper ofte til med fingrene for å åpne øyet, men klarer å holde øyet åpent når det første er åpnet.

Diagnostikk

Viktige spørsmål

 • Er ett eller begge øyne affisert?
 • Er det andre ledsagende symptomer som feks smerte, almensymptomer, synstap, diplopi, dysfagi, generell muskelsvakhet?
 • Akutt eller gradvis debut, progredierende, fluktuasjon, forverrende eller bedrende faktorer?
 • Andre sykdommer som vaskulære risikofaktorer, traume, HIV, immunsuppresjon, metabolske sykdommer, kreft, øyesykdom, arteritt?
 • Har pasienten gnidd seg mye i øyet?
 • Medisiner?
 • Familiære sykdommer?

Undersøkelser

Generell nevrologisk undersøkelse med spesiell fokus på øye. Årsaken til ptose kan ofte finnes ved klinisk undersøkelse. 

Normalverdier4:

Avstand mellom øvre øyelokk og kornea lysrefleks: 4-5 mm (eller asymmetri < 2 mm mellom øynene).
Avstand mellom øvre og nedre øyelokk: 9-12 mm.

Tips

 • Anisokori: Tenk Horner eller okulomotorius
 • Tynne øyelokk med normal bevegelse: Tenk levator dehiscens
 • Trøttbarhet: Tenk myasthenia gravis
 • Dysfunksjon av ekstraokulære muskler: Tenk myopati eller dystrofia myotonika hvis det har vart lenge, nevropati (feks Miller Fisher) hvis det har vart kort, og MG hvis det varierer
 • Smerter: Tenk aneurisme
 • Synstap og almensymptomer: Tenk arteritt

Aktuelle prøver kan være

 • SR: ved mistanke om arteritt
 • MRangio: ved mistanke om aneurisme
 • ENG/EMG: ved mistanke om nevromuskulær årsak
 • Muskelbiopsi
 • Ach receptorantisoff/Tensilontest/Istest: ved mistanke om myasthenia gravis

Kilder

Oversiktsartikler45.

Kompetansemiljø

Referanser

 1. de Haan W, Boon L, Foncke EM. Drooping Eyelid After Vomiting. JAMA Neurol. 2019 Jul 1;76(7):862-863. PMID: 31157830 PubMed
 2. Lam AN, Thayer JN, Rahman EZ, Martinez AN, Fry CL. Blepharoptosis and Cholesterol-Lowering Medications: A Retrospective Study. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2019 Sep 27. PMID: 31574043 PubMed
 3. Tribich S, Mahoney CJ, Davies NW. Silent sinus syndrome: an unusual case of facial numbness. Pract Neurol. 2018 Dec;18(6):494-496. PMID: 30030411 PubMed
 4. Patel K, Carballo S, Thompson L.. Ptosis. Dis Mon. 2017; Mar;63(3):: 74-79. pmid:27989382 PubMed
 5. Ahmad K, Wright M, Lueck CJ. Ptosis. Pract Neurol 2011; 11: 332-40. PMID: 22100942 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.