Nevrogen dysfagi

Kort om

Dysfagi (svelgvansker) er et vanlig og hemmende symptom ved mange nevrologiske sykdommer. Det kan medføre alvorlige komplikasjoner og forårsake underernæring, dehydrering og aspirasjonspneumoni. Svelging er en kompleks nevromuskulær prosess som krever presis koordinering av mange muskler, intakt sensibilitet i pharynx og sentral kontroll i hjernestamme og cortex. Videofluoroscopi (flexibel endoskopisk evaluering av svelging(FEES) er nylig introdusert som et nyttig redsak for å klassifisere svelgvansker1

Årsaker

Følgende sykdommer kan gi dysfagi:

 • ALS
 • Myasthenia gravis
 • Myopati (myositt, mitokondriemyopati, dystrofia myotonica mm)
 • Guillain Barre syndrom
 • Demens
 • Parkinsons sykdom 
 • Atypisk parkinsonisme
 • Hjerneslag
 • Spinal muskelatrofi

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

Referanser

 1. Warnecke T, Labeit B, Schroeder J, Reckels A, Ahring S, Lapa S, Claus I, Muhle P, Suntrup-Krueger S, Dziewas R. Neurogenic Dysphagia: Systematic Review and Proposal of a Classification System. Neurology. 2021 Feb 9;96(6):e876-e889. doi: 10.1212/WNL.0000000000011350. Epub 2020 Dec 14. PMID: 33318164. PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.