Bilateral facialisparese

Kort om

Bilateral facialisparese er uvanlig, utgjør 0.3% - 3% av alle facialispareser. Forekommer både hos barn og voksne og kan være kongenitt eller ervervet. Det er mange forskjellige årsaker, og ulikt ensidig facialisparese som ofte er idiopatisk (Bells parese), kan man ofte finne en årsak  

Årsaker1 

 

  Kommentarer
Guillain–Barré syndrom Facialisparese er vanligst ved AIDP, forekommer også ved faryngeal–cervical–brakial variant og Miller Fisher syndrom.
Hjernestammelesjoner Lesjoner i nivå med pontin tegmentum (parenkymale og meningeale) kan affisere begge facialis motoriske kjerner.
Nevroborreliose Facialisnerven er ofte affisert ved Bannwarth syndrom og mange har bilateral affeksjon
Syfilis  
Tuberkulose  
Sarkoidose  
Sjögren  
Bilateral Bells parese Vanligste årsak til bilateral facialisparese, eksklusjonsdiagnose
FOSMN (Facial-onset sensorimotor nevropati) En ny nevrologisk entitet, debuterer med sensibilitetstap i ansiktet, deretter langsom utvikling av pareser i rostral–kaudal retning (ansikt, nakke, øvre trunkus, ekstremiteter).
Nevromuskulære sykdommer Myastenia gravis og botulisme kan debutere med bilateral ansiktssvakhet
Akutte myopatier Polymyositt kan i sjelden tilfeller gi bilateral ansiktssvakhet
Neoplastiske prosesser  
Möbius syndrome kongenitt syndrom ofte assosiert med flere hjernenerveutfall
Andre Mononukleose, polyangitt, leukemi, nevrofibromatose, lymfom, 

Behandlig

Se kapittel om akutt perifer facialisparese

Kilder

Referanser

  1. Carswell C1, Northey LC1, Davies L1, Yuki N2, Kiernan MC3. Progressive bilateral facial weakness. Pract Neurol. 2015; Feb;15(1): 76-9. pmid:25354504 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrolog, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.