Hopp til hovedinnhold

Insomni

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 

  1. Bjorvatn B Pallesen S. Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen. Drammen Norway: Vett & Viten, 2014.
  2. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders. 3. utg. Darian, IL; 2014.
  3. Bjorvatn B, Fiske E, Pallesen S.. A self-help book is better than sleep hygiene advice for insomnia: a randomized controlled comparative study.. Scand J Psychol 2011; Dec;52(6): 580-5. pmid:21790620 PubMed  
  4. Riemann D1, Baglioni C1, Bassetti C2, Bjorvatn B3, Dolenc Groselj L4, Ellis JG5, Espie CA6, Garcia-Borreguero D7, Gjerstad M8, Gonçalves M9, Hertenstein E1, Jansson-Fröjmark M10, Jennum PJ11, Leger D12, Nissen C1,2,13, Parrino L14, Paunio T15, Pevernagie D16, Verbraecken J17, Weeß HG18, Wichniak A19, Zavalko I20, Arnardottir ES21, Deleanu OC22, Strazisar B23, Zoetmulder M24, Spiegelhalder K1.. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia.. J Sleep Res. 2017; Dec;26(6): 675-700. pmid:28875581 PubMed  
  • Bjørn Bjorvatn, spesialist i søvnsykdommer. professor PhD
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med