Hopp til hovedinnhold

Forsinket søvnfaselidelse

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:


  1. Auger RR, Burgess HJ, Emens JS, Deriy LV, Thomas SM, Sharkey KM. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Intrinsic Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders: Advanced Sleep-Wake Phase Disorder (ASWPD), Delayed Sleep-Wake Phase Disorder (DSWPD), Non-24-Hour Sleep-Wake Rhythm Disorder (N24SWD), and Irregular Sleep-Wake Rhythm Disorder (ISWRD). An Update for 2015: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med. 2015 Oct 15;11(10):1199-236. PMID: 26414986 PubMed  
  2. Bjorvatn B. Søvnsykdommer. Moderne utredning og behandling. Bergen: Fagbokforlaget, 2012.
  3. A practical approach to circadian rhythm sleep disorders. A practical approach to circadian rhythm sleep disorders. Sleep Med Rev. 2009; Feb;13(1):: 47-60. pmid:18845459 PubMed  
  • Bjørn Bjorvatn, spesialist i søvnsykdommer. professor PhD
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med