Hopp til hovedinnhold

Alkoholrelaterte kramper

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Bråthen G. Alkohol og epilepsi. Tidsskr Nor Laegeforen 2003; May 29;123(11): 1536-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  2. Jesse S, Bråthen G, Ferrara M, Keindl M, Ben-Menachem E, Tanasescu R, Brodtkorb E, Hillbom M, Leone MA, Ludolph AC. Alcohol withdrawal syndrome: mechanisms, manifestations, and management. Acta Neurol Scand. 2016 Sep 1 . pmid:27586815 PubMed  
  3. Suh J, Chen D, Albin C. Teaching NeuroImage: Subacute Encephalopathy With Seizures in Alcoholics (SESA)-Related Abnormalities on EEG and MRI. Neurology. 2022 Aug 23;99(8):354-355. doi: 10.1212/WNL.0000000000200915. Epub 2022 Jun 15. PMID: 35705505. PubMed  
  4. Dyrkorn R, Skråstad RB, Aamo TO. Bruk av fosfatidyletanol i førerkortsaker. Tidsskr Nor Laegeforen. 2019 Feb 11;139(3). Norwegian. PMID: 30754945. PubMed  
  5. Helland A, Skjøtskift S. Medikamentell behandling av alkoholabstinens. Tidsskr Nor Laegeforen 2008;128: 1182-4. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  6. Bråthen G, Ben-Menachem E, Brodtkorb E, Galvin R, Garcia-Monco JC, Halasz P, Hillbom M, Leone MA, Young AB . EFNS Task Force on Diagnosis and Treatment of Alcohol-Related Seizures. Eur J Neurol 2005; 12: 575-81. PubMed  
  • Karl Otto Nakken, spesialist i nevrologi, dr med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • ÅseMygland, spesialist i nevrologi, professor dr med