Hopp til hovedinnhold

Kalkulator for å beregne anfallsrisiko ved seponering av antiepileptika

Publisert:


  1. Brigo F.. Antiepileptic drug withdrawal risk calculator.. Pract Neurol. 2017. pmid:28689175 PubMed