Hopp til hovedinnhold

Antiepileptika - alfabetisk liste

Sist oppdatert: Sist revidert:


Spc'er og Norsk Legemiddelhåndbok + referanselisten

  1. Ben-Menachem E, Mameniškienė R, Quarato PP, Klein P, Gamage J, Schiemann J, Johnson ME, Whitesides J, McDonough B, Eckhardt K. Efficacy and safety of brivaracetam for partial-onset seizures in 3 pooled clinical studies. Neurology. 2016 Jul 19;87(3):314-23 . pmid:27335114 PubMed  
  2. Golyala A, Kwan P. Drug development for refractory epilepsy: The past 25 years and beyond. Seizure. 2017 Jan;44:147-156. doi: 10.1016/j.seizure.2016.11.022. Epub 2016 Dec 6. Review. PMID: 28017578 PubMed  
  3. Santulli L, Coppola A, Balestrini S, Striano S. The challenges of treating epilepsy with 25 antiepileptic drugs. Pharmacol Res. 2016 May;107:211-219. doi: 10.1016/j.phrs.2016.03.016. Epub 2016 Mar 16. Review. PMID: 26995307 PubMed  
  4. Rogawski MA, Löscher W, Rho JM. Mechanisms of Action of Antiseizure Drugs and the Ketogenic Diet. Cold Spring Harb Perspect Med. 2016 May 2;6(5). pii: a022780. doi: 10.1101/cshperspect.a022780. Review. PMID: 26801895 PubMed  
  5. Johannessen Landmark C. Antiepileptic drugs in non-epilepsy disorders: relations between mechanisms of action and clinical efficacy. CNS Drugs. 2008;22(1):27-47. Review. PMID: 18072813 PubMed  
  6. Burns ML, Baftiu A, Opdal MS, Johannessen SI, Landmark CJ. Therapeutic Drug Monitoring of Clobazam and Its Metabolite-Impact of Age and Comedication on Pharmacokinetic Variability. Ther Drug Monit. 2016 Jun;38(3):350-7. doi: 10.1097/FTD.0000000000000272. PMID: 26751267 PubMed  
  7. Baftiu A, Johannessen Landmark C, Rusten IR, Feet SA, Johannessen SI, Larsson PG. Changes in utilisation of antiepileptic drugs in epilepsy and non-epilepsy disorders-a pharmacoepidemiological study and clinical implications. Eur J Clin Pharmacol. 2016 Oct;72(10):1245-1254. doi: 10.1007/s00228-016-2092-3. Epub 2016 Jul 13. Erratum in: Eur J Clin Pharmacol. 2017 Apr 7;:. Eur J Clin Pharmacol. 2017 Jun;73(6):791-792. PMID: 27411937 PubMed  
  8. Landmark CJ, Johannessen SI. Safety aspects of antiepileptic drugs--focus on pharmacovigilance. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 Jan;21(1):11-20. doi: 10.1002/pds.2269. Epub 2011 Nov 8. Review. PMID: 22069221 PubMed  
  9. Johannessen Landmark C, Baftiu A, Burns ML, Mevåg MA, Feet SA, Reiter L, Johannessen SI. Bedre behandling med antiepileptika for den enkelte pasient! Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2015, 2, 15-20
  10. Legemiddelverket. http://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Bivirkninger/Sider/Epilepsimidlet-retigabin-kan-gi-pigmentforandringer.aspx