Hopp til hovedinnhold

Kognitiv svikt og førerkort

Publisert:


Hvilke symptomer ved demens kan gi nedsatte kjøreferdigheter?

Når i forløpet av en demenssykdom blir det uforsvarlig å kjøre bil?

Hvem skal ha ansvar for å identifisere personer som medisinsk sett er uskikket til å kjøre?

Kan nevropsykologiske tester og simulatortester forutsi kjøreferdighet hos personer med demens?

Lover og gjeldende praksis

Legers undersøkelse av personer med kognitiv svikt mtp helsemessig skikkethet for førerkort

Samtale med personen

Tester av kognitiv funksjon

Samtale med pårørende

Somatisk status, nevrologisk undersøkelse og medikamentanamnese

Vurdering hos nevropsykolog

Vurdering av praktiske kjøreferdigheter

Vurdering av bilførere med kognitiv reduksjon

Fagmedarbeidere