Hopp til hovedinnhold

Demens med lewylegemer - informasjon til pasient og pårørende

Publisert:


Hva er demens ?

Hvilke sykdommer kan gi demens?

Hva er kognitive funksjoner?

Hva kjennetegner demens med lewylegemer (DLB)?

Nevropsykologisk profil

Kognitive symptomer ved DLB

Andre symptomer ved DLB

Hva er lewylegemer?

Hvordan stilles diagnosen DLB?

Hva slags behandling kan gis ved demens med lewylegemer?

Medikamentell behandling

Ikke-medikamentell behandling

Praktiske råd

Hva vil skje fremover?

Bilkjøring

Nyttige adresser

Ressurslitteratur