Kvalitetssikringsprosjekt for akutt svimle pasienter på Akershus Universitetssykehus

Vedlagt er prosjektrapport med vedlegg (I-IV), fra kvalitetssikringsprosjektet 'Perifer vertigo som hjerneslagimitator. En behandlingslinje for pasienter med akutt svimmelhet på Ahus'.
Rapporten med vedlegg vurderes å være relevant for alle helseforetak i Norge som tar imot og behandler akutt svimle pasienter.
Det er ønskelig at innholdet videreformidles til seksjon med ansvar for: akuttmottak, ØNH, Nevrologisk sengepost og seksjon for fysioterapi.

Vennlig hilsen Aina K. Paulsen, Prosjektansvarlig
Spesialfysioterapeut, Ahus

 For leger

Prosjektrapport.pdf

Vedlegg I. Behandlingsalgoritme akutt svimmelhet.pdf

Vedlegg II. Behandlingslinje i tekst.pdf

Vedlegg III. Pocket versjon av HINTs..pdf

Vedlegg III. Pocketversjon av BPPV..pdf

Pasientinformasjoner

Vedlegg IV. BPPV Krystallsyke..pdf

Vedlegg IV. Virus på balansenerven..pdf

Fagmedarbeidere

  • Aina K. Paulsen, Spesialfysioterapeut, Ahus

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.