Inndeling av søvnsykdommer

Kort om

95% av alle mennesker vil i løpet av livet oppleve vanskeligheter med å sove1.

Klassifisering

International Classification of Sleep Disorders tredje versjon (ICSD-3) deler søvnforstyrrelsene inn i 7 kategorier, med 60 spesifikke diagnoser innen de 7 kategoriene.

Diagnostikk

Vanlige symptomer hos pasienter med ulike søvnsykdommer1

Symptom Søvnsykdom
Innsovningsvansker Insomni, rastløse ben, forsinket søvnfase syndrom
Nattlige oppvåkninger Insomni, rastløse ben, søvnapne syndrom
Tidlig morgenoppvåkning Insomni, rastløse ben, fremskyndet søvnfase syndrom
Tretthet på dagtid Alle
Søvnighet på dagtid Hypersomni, søvnapne syndrom, forsinket søvnfase syndrom

Utredning

Pasientinformasjon

Mange pasientinformasjoner mm på sidene til

  • NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier)
  • SOVno  (Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)

Kilder

Kompetansemiljø

Referanser

  1. Øyane N, van den Hoven AM, Fetveit A, Pallesen S, Bjorvatn B. Symptom patterns in chronic sleep disorders. Tidsskr Nor Laegeforen 2009; 129: 2011-4. pmid:19823208 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.