Exploding head syndrome

Kort om

Exploding head syndrome er en paroxysmal sensorisk parasomni som typisk gir en følelse av høy lyd eller eksplosjon i hodet. 
Se oversiktsartikler 20171 og 20182.

Klinikk

Typisk er opplevelse av plutselig høy lyd eller eksplosjon i hodet i overgangen mellom søvn og våken tilstand,  ledsaget av rask oppvåkning, ofte med en følelse av frykt, ev. lyssensasjoner, hjertebank, muskelkramper og pustevansker, men uten smerter.

Kan av og til dokumenteres på polysomnografi3.

Differensialdiagnoser

Migrene, cluster hodepine, hypnisk hodepine, og kronisk paroxysmal hemikrani kan alle forårsake oppvåkning, men er assoiert med mer smerte. 

Behandling

 • Informasjon om at tilstanden er benign
 • En case rapport om mulig assosiasjon til sick-sinus syndrom4.
 • Medikamentell behandling er vanligvis ikke indisert og har ikke dokumentert effekt
  • Noen kan ha nytte av klonaxepam, clomipramin eller amitriptylin (kasusitiske rapporter)2

Referanser

 1. Sharpless BA. Characteristic symptoms and associated features of exploding head syndrome in undergraduates. Cephalalgia. 2017. pmid:28385085 PubMed
 2. Ceriani CEJ, Nahas SJ. Exploding Head Syndrome: a Review. Curr Pain Headache Rep. 2018. pmid:30062616 PubMed
 3. Nakayama M, Nakano N, Mihara T, Arima S, Sato S, Kabaya K, Suzuki M, Kitahara T. Two cases of exploding head syndrome documented by polysomnography that improved after treatment. J Clin Sleep Med. 2020 Sep 22. PMID: 32959775. PubMed
 4. Hayreh SS. Exploding head syndrome: new observations. Eur J Neurol. 2020 Aug 5. PMID: 32757464. PubMed
 5. Sharpless BA. Exploding head syndrome. Sleep Med Rev. 2014 Dec;18(6):489-93. pmid:24703829 PubMed
 6. Goadsby PJ, Sharpless BA. Exploding head syndrome, snapping of the brain or episodic cranial sensory shock?. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Feb 1. pii: jnnp-2015-312617. . pmid:26833175 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.