NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier)

NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier)


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.