Svulster i CNS; WHO klassifisering og gradering

Klassifisering

WHO klassifiseringen er et histopatologisk klassifiseringssystem. Se tabell fra 2007 versjonen.
I den nyeste versjonen fra 20161 er det tilkommet en del nye tumor typer, og det er inkludert molekylære parametre i tillegg til histologi. Se artikkel for mer info om den nye klassifiseringen1, og artikkel om hva som er nyttig å vite for nevrologer2.

 

Gradering

Tumores i CNS graderes ifølge mikroskopisk cellebilde og vekstmønster etter en skala fra 1 (lavgradig) til 4 (høygradig maligne).

Se tabell 

Hva kan radiologen si?

Se oversiktsartikkel3

Kilder

Louis DN et al. The 2007 WHO classification of tumours of the central nervous system. Acta Neuropathol 2007;114: 97-1094.

Referanser

  1. Louis DN1, Perry A2, Reifenberger G3,4, von Deimling A4,5, Figarella-Branger D6, Cavenee WK7, Ohgaki H8, Wiestler OD9, Kleihues P10, Ellison DW11.. The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Acta Neuropathol 2016 ; Jun;131(6):: 803-20. pmid:27157931 PubMed
  2. DeWitt JC, Mock A, Louis DN. The 2016 WHO classification of central nervous system tumors: what neurologists need to know. Curr Opin Neurol. 2017 Dec;30(6):643-649. PMID: 28901970 PubMed
  3. Osborn AG, Salzman KL, Thurnher MM, Rees JH, Castillo M. The new World Health Organization Classification of Central Nervous System Tumors: what can the neuroradiologist really say?. AJNR Am J Neuroradiol 2012; 5: 795-802. PMID: 21835942 PubMed
  4. Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK, Burger PC, Jouvet A, Scheithauer BW, Kleihues P. The 2007 WHO classification of tumours of the central nervous system. Acta Neuropathol 2007;114: 97-109. PMID: 17618441 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.