Repetitiv nervestimulering (RNS)

Indikasjoner

Mistanke om sykdommer i nevromuskulær synapse:

 • Myasthenia gravis (lavfrekvent RNS: 3 Hz)
 • Lambert Eaton myastent syndrom (LEMS) (høyfrekvent RNS: 30 – 50 Hz), evt måling av motoriske amplityde med stimulering før og etter maksimal kontraksjon i 10 sek.
 • Botulisme (høyfrekvent RNS: 30- 50 Hz)

Lavfrekvent RNS (3Hz) - dekrement

 • unngå Mestinon minst 12 t før - temp over 330C
 • reg CMAP over 1-3 muskler, feks m abd dig min (n. ulnaris), m trapezius (n accessorius), m. anconeus (n. radialis), m. abd poll brev (n. medianus), m. nasalis (n. facialis), eller m orb oc (n facialis).
 • gi 10 stimuli med 3Hz
  • stimuler i hvile
  • stimuler evt 0, 1, 2 og 3 minutter etter 20 sek - 1 minutts maks voluntær kontraksjon (øker sensitiviteten – postexercise exhaustion)

Tolkning

Reproduserbart dekrement på > 10% (fall i amplitude fra 1. til 4. stimulus) i minst en muskel tyder på MG. Sensitiviteten er relativ lav (ca 70 % ved generalisert MG og 50% ved okulær MG) og avhenger av hvilke muskler som undersøkes.

Høyfrekvent stimulering (30 – 50 Hz) - inkrement

Sykdommer med presynaptisk dysfunksjon (LEMS og botulisme) kjennetegnes av i utgangspunktet lave CMAP som øker i størrelse etter maksimal muskelkontaksjon eller under høyfrekvent repetitiv nervestimulering (inkrement).
LEMS: inkrement > 100%
Botulisme: inkrement > 40 %

Single fiber EMG

Kan være aktuelt når MG mistenkes men dekrement, antistoff og Tensilon test er normal. Svært høy sensitivitet for nevromuskulær transmisjonsforstyrrelse. Generelt har undersøkelsen lav spesifisitet, men hvis andre tilstander som påvirker nevromuskulær transmisjon som nevropati, motonevronsykdom og myopati kan utelukkes, har undersøkelsen høy spesifisitet. Nevrografi og EMG bør derfor alltid utføres før single-fiber EMG.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Kvalitetsutvalget NFKNF
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.