Hudbiopsi med telling av intraepidermale nervefibre

Link til pasientinformasjon


Ikke etablert nasjonalt tilbud for rutineutredning av tynnfibernevropati. Brukes først og fremst til avtalte forskningsprosjekt, og unntaksvis ved spesialle pasientkasus. Det må da avtales  på forhånd med Nevromuskulært kompetansesenter på UNN (henvisning). Det kan utfra henvisning avtales å ta biopsi lokalt og sende til Tromsø. 

Ved uttak av hudbiopsi teller man intraepidermale nervefibre fremstilt ved bruk av immunhistokjemi. Biopsien kan taes ut lokalt av nevrolog, men må sendes til Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø (NMK) for preparering og tolkning.

Alternativt kan man henvise pasienten til utredning ved Nevromuskulært Kompetanse senter Universitettssykehuset i Nord-Norge HF
Kontaktpersoner ved Nevromuskulært Kompetanse senter:
Edel Olsen (overingeniør) Tlf.: 77645447, e-post: Edel.Olsen@uit.no
Svein Ivar Mellgren (Nevrolog og professor) Tlf.:77627099
Svein Lindahl (Patolog og professor) Tlf.: 77627215

Praktisk gjennomføring :

Inngrepet gjøres som stansebiopsi i lokalbedøvelse ved nevrol poliklinikk/avdeling. Biopsien sendes over natt til Nevromuskulært Kompetansesenter i Tromsø. Se adresse nedenfor.

 1. Sykepleier ved nevrol/kir polikl. kontakter ansvarlig overingeniør i Tromsø (pt Edel Olsen)
  • for å avtale når det skal taes biopsi, evt når biopsien skal sendes til Tromsø. Biopsien må være i Tromsø innen fredag kl 14
  • for å få tilsendt lysin- og paraformaldehydløsninger og tørrstoff (Na-(meta) periodate) til PLP-fikseringsløsninger
 2. Det må lages følgende løsning (PLP-fix) samme dag som biopsien skal taes (evt i samarbeid med avd for patologi)
  • Mål ut 30 ml Lysine stock (kjøleskap - holdbar i 6 mnd)
  • Tilsett 10 ml 8 % paraformaldehyd (kjøleskap - holdbar i 6 mnd)
  • Vei deretter opp 0.085 gram Na- (meta) periodate reagens, og ha dette i løsningen
 3. Dekk sterilt. Bedøv med 2 % lidokain nær overflaten (intrakutant). Ta 2 stansebiopsier (3 mm diam med ca 1 cm mellomrom) nederst på leggen, ca 3-5 cm ovenfor og anteriort for laterale malleol. Skjær bare ned til halvparten av metallet. Legg på trykkbandasje.
 4. Fyll et Eppendorfrør (eller lignende) med nylaget PLP-fix og ha begge biopsiene oppi. Legg rørene i plastpose. Fyll en termos med knust is eller isbiter og legg plastposen med rørene i termosen, legg ved utfylt histologiremisse, og send over natt til Tromsø til flg adresse:

  Edel Olsen

  Nevrologisk forskningslaboratorium

  Universitetet i Tromsø

  Helsevitenskapelig fakultet, IKM, MH bygget

  9037 Tromsø

Kilder

Nevromuskulært kompetanse senter (NMK)


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.