Suprascapularis nevropati

Kort om

Suprascapulær nevropati er en mulig årsak til skuldersmerter og bør vurderes hos alle med smerter og svakhet i skulderen.  N suprascapularis er en ren motorisk gren fra øvre del av plexus brachialis som går gjennom suprascapular notch og innerverer supraspinatus og infraspinatus musklene.  

Mulige årsaker

 • Traume1
 • Inflammasjon: Plexus brakialis nevritt
 • Kompresjon av nerven pga romoppfyllende prosess, cyste 
 • Traksjon av nerven pga repeterte skulderbevegelser over hodet (eks volleyballspillere)
 • Ruptur av rotator cuffen
 • Idiopatisk

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Skuldersmerter. Diffus verk langs øvre del av skapula som forverres ved skulder bevegelse er kardinalsymptomet. Svakhet i infraspinatus (utadrotasjon i skulder) og sjeldnere i supraspinatus (første 10 grader av skulder abduksjon). Pasienten klarer ofte ikke å jobbe med armen over hodet. Atrofi i infraspinatus og i supraspinatus (vanskelig å se).

Differensialdiagnoser

Plexus brakialisnevritt, cervical radikulopati, TOS, rotator cuff rift, labrum rift, kalsifisert tendinitt, artritt i glenohumeral- eller akromioclavikularleddetbursitt, og adhesiv kapsulitt (frozen shoulder)

Supplerende undersøkelser

 • Nevrografi og EMG (denervering begrenset til m supraspinatus og m infraspinatus)
 • MR av skulder/ultralyd for avdekke strukturell årsak (cyste, rotator cuff ruptur)

Behandling

Fysioterapi, øvelser. Aktivitetsmodifisering. Lokale steroider.
Ved strukturell skade og manglende bedring av konservative tiltak kan kirurgi vurderes2,3. Ganske bra resultater ved artroskopisk kirurgi4.

Prognose

En studie av 65 pasienter fulgt i ca 5 år viste at at 50% ble symptomfrie, og 40% hadde lette begrensinger i aktiviteten, uansett årsak5.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Leger ved nevrologisk avdeling, Sykehuset Telemark
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

Referanser

 1. Memon AB, Dymm B, Ahmad BK, Sripathi N, Schultz L, Chandok A. Suprascapular neuropathy: A review of 87 cases.Muscle Nerve. 2019 Sep;60(3):250-253. PMID: 31294855 PubMed
 2. Cummins CA, Schneider DS. Peripheral nerve injuries in baseball players. Neurol Clin 2008; 26: 195-215. PMID: 18295091 PubMed
 3. Piasecki DP, Romeo AA, Bach BR Jr, Nicholson GP. Suprascapular neuropathy. J Am Acad Orthop Surg 2009; 17: 665-76. PMID: 19880677 PubMed
 4. Memon M, Kay J, Ginsberg L, Simunovic N, Bak K, Lapner P, Ayeni OR. Arthroscopic management of suprascapular neuropathy of the shoulder improves pain and functional outcomes with minimal complication rates. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Sep 6. doi: 10.1007/s00167-017-4694-4. pmid:28879607 PubMed
 5. Hill LJ, Jelsing EJ, Terry MJ, Strommen JA.. Evaluation, treatment, and outcomes of suprascapular neuropathy: a 5-year review. PM R. 2014; Sep;6(9): 774-80. pmid:24534100 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.