Periodiske paralyser

Se oversiktsartikler1-3

Kort om

Periodiske paralyser er sjeldne autosomalt dominante sykdommer som skyldes defekter i sarkolemmale ionekanaler. De best kjente og hyppigste er hypokalemisk periodisk paralyse og hyperkalemisk periodisk paralyse. Tilstanden kan også være sekundær til andre sykdommer.
Symptomene består av episoder/attakker med muskelsvakhet, evt myotoni, som oftest debuterer i barndom eller ungdom. Noen får etterhvert mer persisterende muskelsvakhet. Attakker trigges ofte av diett, hvile eller fysisk anstrengelse. Mange har fibromyalgiliknende smerter4
Diagnosen: Unormalt kaliumnivå under anfall. Primære typer har ofte påvisbar gendefekt og andre tilfeller i slekten, men ikke alle. Noen har myotoni på EMG, og nevrografi kan vise amplitudedekrement1,5. Muskelbiopsi er normal eller viser vakuolær myopati. 

Hyperkalemisk periodisk paralyse

Klinikk: Episoder med slappe lammelser som varer minutter til timer. Kan utløses av faste, kuldeeksp., hvile etter fysisk utmattelse, frukt eller annen kaliumrik mat6. Klinisk eller subklinisk myotoni. De fleste debuterer i barndom (første dekade). Noen får progredierende myopati7

Supplerende prøver:
- s-K under anfall er forhøyet (ev. provosere anfall med 30 min løping på tredemølle)
- EMG viser ofte myotoni 
- Nevrografi kan vise amplitudedekrement > 40% fra max CMAP under eller etter muskelbruk (long exercise test)8,5 
- Muskelbiopsi er normal eller viser vakuolær myopati
- Ta EKG for å utelukke Andersens syndrom (se under). 
- Gentest: mutasjoner i natriumkanalgenet SCN4A genet. Link til labskjema OUS og Genetikkportalen.

Behandling
- Unngå triggere (faste, kuldeeksp., fysisk utmattelse, frukt eller annen kaliumrik mat). Forebygge paralytiske episoder med karbonanhydrasehemmer (lav evidens)9 (acetazolamid (Diamox) eller dichlorphenamide10), benroflumethazid, hydroklortiazid.

- Attakker kan behandles med karbohydratrik mat og salbutamol inhalasjon (Ventolin® (R03C C02)),

Hypokalemisk periodisk paralyse

Se oversiktsartikkel (2020)11

Klinikk: Episoder med slappe lammelser av timer til dagers varighet. Debuterer oftest i 1. eller 2.dekade. Attakkene kommer ofte ved oppvåkning om natten eller om morgenen, kan utløses av karbohydratrik mat, stress, alkohol, hvile etter fysisk anstrengelse, eller medikamenter6. Paresene kan være milde, moderate eller alvorlige og i noen tilfeller omfatte okulær, bulbær eller respiratorisk muskulatur. Mange utvikler etterhvert en varig myopati. Attakkhyppigheten ved primær genetisk type går ofte ned etter 40-årsalder. Fenotypiske variasjoner i familier er vanlig12.

Tilstanden kan være sekundær (utgjør ca 40%) til thyrotoksikose13, hypothyreose , nyre sykdom, diare, Sjøgren14, Crohn's sykdom15,  hyperaldosteronisme, bruk av laxantia, medikamenter (diuretika, insulin, steroider, β agonister). 

Supplerende prøver: 
-
s-K under anfall er lavt (<3,5 mmol/L)
- Ev. provosere anfall med 30 min løping på tredemølle og så måle s- K og abduksjonskraft i lillefinger16.
- TSH og T4
- EMG kan vise myotoni
- Nevrografi kan vise amplitudedekrement > 40% fra max CMAP under eller etter muskelbruk (long exercise test)8,5. Muskelbiopsi er normal eller viser vakuolær myopati
- Ta EKG for å utelukke Andersens syndrom (se under). 
- Gentest på mutasjoner i kalsiumkanalgenet (CACNA1S) (hos 70-80%), natriumkanalgenet SCN4A,1–3 (hos 10%)17, KCNJ18 (ofte thyrotoksisk hypokalemisk)18 eller andre1,19.  Link til labskjema OUS og Genetikkportalen.

MR av muskulatur kan vise fettinfiltrasjon, også hos pasienter uten permanente pareser20

Behandling:

Attakkbehandling: peroral kalium (0.2-0.4mEq/kg hver 30.minutt, men ikke over 200-250 mEq/dag1), evt IV kalium 40 mEq/L i 5% mannitol løsning maks 20 mEq/h, ikke over 200- 250 mEq/dag. Unngå kalium i glukose- og saltvannsløsninger fordi det kan forverre pareser2.

Forebygging av attakker:

 • Diett (lavt innhold av karbohydrater og natrium)
 • Kalium tabletter 10-20 mEq inntil 3 x daglig (svarer til Kalium klorid (Kaleorid tbl.) a 750mg 1-2 tbl inntil 3 x daglig. (750mg=10mEq)
 • Karbonanhydrasehemmer:
  • Acetazolamid (Diamox)21 : 125-1000mg/dag
  • Diklofenamid (Keveyis)1022(reg.fritak, på H-resept fra 01.02.21). 50-200mg/dag
 • Annet: amilorid (Moduretic), topiramat (Topimax)23 , kaliumsparende diuretika (spironolactone (Aldactone, Spirix)). Coenzyme Q10 hadde effekt hos to pasienter24. Behandle ev thyrotoksikose.

Atypisk periodisk paralyse og myalgi

Nylig rapportert tre pasienter med episodisk paralyse og myopati med mutasjon i ryanodin receptor genet (RYR1)25. Sykommen debuterte sent og var ledsaget av uttalt myalgi og kramper.

Andersen-Tawil syndrom

Sjelden tilstand med triaden periodiske paralyser, ventrikkelarytmier og dysmorfe trekk. Endel har forlenget QT tid på EKG. Kaliumnivået kan være lavt, normalt eller forhøyet under anfall. Kan skyldes mutasjoner i KCNJ2 genet (2/3) eller andre19. Lammelser kun premenstruelt er beskrevet26.
Se omfattende oversiktsartikkel (2021)27.

Differensialdiagnoser

Myasthenia Gravis, metabolske myopatier, sekundær hypokalemi (har ofte metabolsk acidose eller alkalose), thyrotoksisk periodisk paralyse, hemiplegisk migrene, paroksysmal kinesogen dyskinesi, GLUT1 mangel, episodisk ataksi

Referanser

 1. Statland JM, Fontaine B, Hanna MG, Johnson NE, Kissel JT, Sansone VA, Shieh PB, Tawil RN, Trivedi J, Cannon SC, Griggs RC. Review of the Diagnosis and Treatment of Periodic Paralysis. Muscle Nerve. 2017 Nov 10. PMID: 29125635 PubMed
 2. Phillips L1, Trivedi JR2. Skeletal Muscle Channelopathies. Neurotherapeutics. 2018. pmid:30341599 PubMed
 3. Matthews E, Holmes S, Fialho D. Skeletal muscle channelopathies: a guide to diagnosis and management. Pract Neurol. 2021 Jun;21(3):196-204. PMID: 33563766.
 4. Giacobbe A, Subramony S, Chuquilin M. Pain as a significant symptom in patients with periodic paralysis-A cross-sectional survey. Muscle Nerve. 2021 Jun;63(6):897-901. PMID: 33759219. PubMed
 5. Heatwole CR, Statland JM, Logigian EL. the diagnosis and treatment of myotonic disorders. Muscle & Nerve 2012. PMID: 23536309 PubMed
 6. Welland NL, Hæstad H, Fossmo HL, Giltvedt K, Ørstavik K, Nordstrøm M. The Role of Nutrition and Physical Activity as Trigger Factors of Paralytic Attacks in Primary Periodic Paralysis. J Neuromuscul Dis. 2021;8(4):457-468. PMID: 33646174 PubMed
 7. Lee YH, Lee HS, Lee HE, Hahn S, Nam TS, Shin HY, Choi YC, Kim SM. Whole-Body Muscle MRI in Patients with Hyperkalemic Periodic Paralysis Carrying the SCN4A Mutation T704M: Evidence for Chronic Progressive Myopathy with Selective Muscle Involvement. J Clin Neurol. 2015 Oct;11(4):331-8 . pmid:26256659 PubMed
 8. Simmons DB et al. Long Exercise Test in Periodic Paralysis: A Bayesian Analysis. Muscle Nerve. 2 2019; an;59(1): 47-54. pmid:29752813 PubMed
 9. Sansone VA, Burge J, McDermott MP, Smith PC, Herr B, Tawil R, Pandya S, Kissel J, Ciafaloni E, Shieh P, Ralph JW, Amato A, Cannon SC, Trivedi J, Barohn R, Crum B, Mitsumoto H, Pestronk A, Meola G, Conwit R, Hanna MG, Griggs RC; Muscle Study Group. Randomized, placebo-controlled trials of dichlorphenamide in periodic paralysis. Neurology. 2016 Apr 12;86(15):1408-16 . pmid:26865514 PubMed
 10. Greig SL.. Dichlorphenamide: A Review in Primary Periodic Paralyses. Drugs 2016; Mar;76(4): 501-7. pmid:26941026 PubMed
 11. Weber F, Lehmann-Horn F.. Hypokalemic Periodic Paralysis. GeneReviews 2020. pmid:20301512 PubMed
 12. Chalissery AJ, Munteanu T, Langan Y, Brett F, Redmond J. Diverse phenotype of hypokalaemic periodic paralysis within a family. Pract Neurol. 2017 Sep 28 . pmid:28972032 PubMed
 13. Chaudhry MA1.. Thyrotoxic periodic paralysis: The immovable truth? A concise review of the literature. Curr Rheumatol Rev. 2016 Apr 4. pmid: 27041083 PubMed
 14. Shree R, Goyal MK, Singh R, Modi M, Lal V, Kakkar N. Pearls & Oy-sters: An unusual cause of hypokalemic paralysis. Neurology. 2016 Oct 11;87(15):e174-e177 No abstract available. PMID: pmid:27765828 PubMed
 15. Jandhyala SN, Madireddi J, Belle J, Rau NR, Shetty R. Hypokalaemic Periodic Paralysis- A Prospective Study of the Underlying Etiologies. J Clin Diagn Res. 2015 Sep;9(9):OC17-9. pmid:26500936 PubMed
 16. Zhang L, Niu J, Li Y, Guan Y, Cui L, Liu M. Abduction range: A potential parameter for the long exercise test in hypokalemic periodic paralysis during inter-attack periods. Muscle Nerve. 2019 Oct 6. PMID: 31587332 PubMed
 17. Wang XY, Ren BW, Yong ZH, Xu HY, Fu QX, Yao HB. Mutation analysis of CACNA1S and SCN4A in patients with hypokalemic periodic paralysis. Mol Med Rep. 2015 Oct;12(4):6267-74. pmid:26252573 PubMed
 18. Zheng J, Liang Z, Hou Y, Liu F, Hu Y, Lin P, Yan C. A novel Kir2.6 mutation associated with hypokalemic periodic paralysis.. Clin Neurophysiol. 2016 Jun;127(6):2503-8. PMID: 27178871 PubMed
 19. Song IW et al. Novel susceptibility gene for nonfamilial hypokalemic periodic paralysis. Neurology. 2016 Mar 29;86(13):1190-8. . pmid:26935888 PubMed
 20. Holm-Yildiz S, Witting N, Dahlqvist J, de Stricker Borch J, Solheim T, Fornander F, Eisum AS, Duno M, Soerensen T, Vissing J. . Permanent muscle weakness in hypokalemic periodic paralysis. Permanent muscle weakness in hypokalemic periodic paralysis. . Neurology 2020. pmid:32580975 PubMed
 21. Matthews E, Portaro S, Ke Q, Sud R, Haworth A, Davis MB, Griggs RC, Hanna MG. Acetazolamide efficacy in hypokalemic periodic paralysis and the predictive role of genotype. Neurology 2011; 77(22): 1960-4. pmid:22094484 PubMed
 22. Fontaine B1, Phillips LH 2nd2. A newly approved drug for a rare group of diseases: Dichlorphenamide for periodic paralysis. Neurology. 2016. pmid: 26865522 PubMed
 23. García-Sobrino T, Pardo J. Successful treatment of hypokalemic periodic paralysis with topiramate. Eur J Neurol 2014; Sep;21(9):: e73-4. pmid:25065459 PubMed
 24. Da Y, Lei L, Jurkat-Rott K, Lehmann-Horn F. Successful treatment of periodic paralysis with coenzyme Q10: two case reports. Acta Myol. 2016 Oct;35(2):107-108. pmid:28344441 PubMed
 25. Matthews E, Neuwirth C, Jaffer F, Scalco RS, Fialho D, Parton M, Raja Rayan D, Suetterlin K, Sud R, Spiegel R, Mein R, Houlden H, Schaefer A, Healy E, Palace J, Quinlivan R, Treves S, Holton JL, Jungbluth H, Hanna MG. Atypical periodic paralysis and myalgia: A novel RYR1 phenotype. Neurology. 2018 Jan 30;90(5):e412-e418. PMID: 29298851 PubMed
 26. Parihar J, Chakraborty P, Kaul B. Andersen-Tawil syndrome presenting as premenstrual periodic paralysis. Muscle Nerve. 2021 Jan;63(1):E5-E6. PMID: 33094497. PubMed
 27. Pérez-Riera AR, Barbosa-Barros R, Samesina N, Pastore CA, Scanavacca M, Daminello-Raimundo R, de Abreu LC, Nikus K, Brugada P. Andersen-Tawil Syndrome: A Comprehensive Review. Cardiol Rev. 2021 Jul-Aug 01;29(4):165-177. PMID: 32947483. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.