Myotonier (nondystrofe)

Kort om

Myotoni (les mer om myotoni) uten muskeldystrofi (nondystrofe myotonier) er en sjelden gruppe sykdommer med hypereksitabilitet i muskel som skyldes ionekanaldysfunksjon. De er mye sjeldnere enn dystrofia myotonica 1 og 2. 

Se oversiktsartikler 20201og 20212

Klassifisering

 • Klorid kanal forstyrrelser (myotonia congenita): skyldes mutasjon i CLCN1 genet
  • Thomsen myotonia congenita
  • Becker myotonia congenita
 • Natrium kanal forstyrrelser: skyldes mutasjon i SCN4A genet
  • Paramyotonia congenita
  • Natrium kanal myotoni 
  • Hyperkalemisk periodisk paralyse

Diagnostikk

Klinikk: Myotoni (forsinket muskulær relaksasjon etter voluntær kontraksjon) er hovedsymptomet, beskrives ofte som stivhet3.  Les mer i kapittel om myotoni. Symptomene debuterer ofte i første dekade. De forskjellige typene har forskjellige karakteristika, se under. Stivhet i leggene er mer vanlig ved kloridkanalopatiene, og stivhet i ansiktet er mer vanlig ved natriumkanalopatier. Smerter og fatigue er vanlig. Larynx spasmer i forbindelse med anestesi forekommer, oftest hos barn.

Ved nevrologisk us kan man se muskelhypertrofi. Muskelstyrken er oftest normal.
Bekreft mistanke om myotoni med flg kliniske tester: 
- test på forsinket muskelrelaxasjon (knytte hender / lukke øyne hardt i 5-10 sek)
- test på oppvarmingsfenomen ved å be pasienten gjøre det gjentatte ganger
- test på perkusjonsmyotoni (slå med reflekshammer over thenar eller håndekstensorer og se etter forsinket relaksasjon (catch)
Andre funn (særlig hos barn): strabisme, skoliose, kontrakturer

Supplerende undersøkelser: 

- EMG/nevrografi: Diagnosen kan bekreftes med funn av myotoni på EMG, og evt nevrografi exercise test4. Les mer i kapittel om myotoni.
- Gentest: CLCN1 og SCN4A, se genetikkportalen. 
- MR av muskel (T1 og STIR) kan vise hyperintensitet, og ødem i leggmuskler.
- Blodprøver (for å avdekke diff diagnoser): TSH, T4, CK (oftest normal eller 1-3 ganger normal ved non-dystrofe myotonier, aldri svært høy)

Differensialdiagnoser: Dystrofia myotonica 1 og 2, Schwartz-Jampel syndrom, Isaacs syndrom (nevromyotoni), hypothyreose, rippling muscle disease (caveolinopati - CAV3mutasjon), Brody myopati (mutasjon i ATP2A1). Ta ev gentest på myopatier.

Behandling

Se overisktsartikkel 20201

Mexiletine har effekt på muskelstivhet56. Lamotrigin har vist effekt på muskelstivhet i en fersk RCT og anbefales av forfatterne som første valg pga lett tilgjengelighet og lav pris7.

 

Andre med med effekt i små åpne studier: fenytoin, karbamazeopin, flecainid m fl
Kreatin kan muligens øke muskelstyrken8

Mer om noen typer

Myotonia congenita: Autosomal dominant. Skyldes mutasjon i CLCN1 (kloridkanal) genet. Varierende muskelstivhet i ekstr. og ansikt, sjeldent pareser. Fall er vanlig. Bedre etter oppvarming. Forverres ved emosjonelle stimuli, av og til ved kulde. EMG viser myotoni. Gentest - CLCN1, utføres ved HUS. Link til skjema.

Becker myotonia congenita: Autosomal recessiv . Skyldes mutasjoner i kloridkanal genet. Ofte invalidiserende myotoni i underekstremitetene. Bedre etter oppvarming. Forverres ved emosjonelle stimuli, pasienten kan bli midlertidig immobilisert (startle respons).

Paramyotonia congenita: Autosomal dominant. Skyldes mutasjoner i SCN4a (natriumkanalgenet). Presenterer seg i første dekade med myotoni eller svakhet i hånd, ansikt, nakke, sjeldnere ekstr. Mer uttalt myotoni i ansiktet enn ved myotonia congenita. Forverres ved kulde og muskelbruk (paradoks myotoni). Noen har episodisk svakhet.

Natrium kanal myotoni: bare myotoni, kan være fluktuerende (myotonia fluctuans) eller permanent (myotonia permanens) eller acetamolamid-responsiv (acetamolamid-responsiv myotoni).

Hyperkalemisk periodisk paralyse med myotoni: Autosomal dominant. Skyldes mutasjon i SCN4A genet. Pasienten har myotoni i tillegg til episoder med slappe lammelser som varer fra sekunder til timer og av og til opptil et par dager, og trigges av faste, muskebruk eller inntak av kalium. Svakhet er det mest fremtredende symptomet. Mange utvikler etterhvert en varig myopati med pareser. Les mer i kapittel om periodiske paralyser.


Les om nondystrofe myotonier i svangerskap9.

Differensialdiagnoser2

Pompe, myofibrillær myopati, Mc ardle, RYR1 relatert myopati, Becker

Kilder

Referanser

 1. Stunnenberg BC, LoRusso S, Arnold WD, Barohn RJ, Cannon SC, Fontaine B, Griggs RC, Hanna MG, Matthews E, Meola G, Sansone VA, Trivedi JR, van Engelen BGM, Vicart S, Statland JM. Guidelines on clinical presentation and management of nondystrophic myotonias. Muscle Nerve 2020. pmid:32270509 PubMed
 2. Matthews E, Holmes S, Fialho D. Skeletal muscle channelopathies: a guide to diagnosis and management. Pract Neurol. 2021 Jun;21(3):196-204. PMID: 33563766. PubMed
 3. Vereb N, Montagnese F, Gläser D, Schoser B. Non-dystrophic myotonias: clinical and mutation spectrum of 70 German patients. J Neurol. 2021 May;268(5):1708-1720. PMID: 33263785 PubMed
 4. Heatwole CR, Statland JM, Logigian EL. The diagnosis and treatment of myotonic disorders. Muscle Nerve. 2013 May;47(5):632-48. PMID: 23536309 PubMed
 5. Griggs RC, Woertman W, Stegeman DF, Timmermans J, Trivedi J, Matthews E, Saris CGJ, Schouwenberg BJ, Drost G, van Engelen BGM, van der Wilt GJ. Effect of Mexiletine on Muscle Stiffness in Patients With Nondystrophic Myotonia Evaluated Using Aggregated N-of-1 Trials. JAMA. 2018; Dec 11;320(22: 2344-2353. PMID: 30535218 PubMed
 6. Statland JM, Bundy BN, Wang Y, Rayan DR, Trivedi JR, Sansone VA, Salajegheh MK, Venance SL, Ciafaloni E, Matthews E, Meola G, Herbelin L, Griggs RC, Barohn RJ, Hanna MG; Consortium for Clinical Investigation of Neurologic Channelopathies.. Mexiletine for symptoms and signs of myotonia in nondystrophic myotonia: a randomized controlled trial.. JAMA. 2012; 308(13): 1357-65. pmid:23032552 PubMed
 7. Andersen G, Hedermann G, Witting N, Duno M, Andersen H, Vissing J. The antimyotonic effect of lamotrigine in non-dystrophic myotonias: a double-blind randomized study. Brain. 2017 Sep 1;140(9):2295-2305 . pmid:29050397 PubMed
 8. Kley RA, Tarnopolsky MA, Vorgerd M. Creatine for treating muscle disorders.Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 5;6:CD004760. doi: 10.1002/14651858.CD004760.pub4.PMID: 23740606 PubMed
 9. Snyder Y, Donlin-Smith C, Snyder E, Pressman E, Ciafaloni E. The course and outcome of pregnancy in women with nondystrophic myotonias. Muscle Nerve. 2015 Apr 21 . pmid:25900207 PubMed
 10. Trivedi, Bundy, Statland, et al. the CINCH Consortium. Non-dystrophic myotonia: prospective study of objective and patient reported outcomes. Brain. 2013 Jul; 136(7): 2189–2200. PMID: 23771340 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.