Musculocutaneusnevropati

Kort om

Nervus musculocutaneus oppstår fra C5-7 og går via pleksus brakialis. Forsyner albuefleksorene motorisk og har sensorisk gren til lateral underarm. Isolerte skader er sjelden men kan forekomme ved skulderdislokasjon, traume eller kirurgi. Nerven er sjelden affisert ved brakialisnevritt.

Diagnostikk

Klinisk presentasjon

Smerter og parestesier lateralt på underam og/eller svakhet for albuefleksjon eller underarms supinasjon.

Supplerende undersøkelser

ENG er ikke tilstrekkelig. Må suppleres med EMG1.

Ev MR ved mistanke om tumor

Behandling

Avhengig av årsak

Kilder

Referanser

  1. O'gorman CM, Kassardjian C, Sorenson EJ. Musculocutaneous neuropathy. Muscle Nerve. 2018 Jul 20. PMID: 30028506 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.