Meralgia Paresthetica

Kort om

Sensorisk nevropati pga entrapment av laterale cutane lårnerve under inguinal ligamentet. Anatomi: Nerven som er rent sensorisk kommer fra L2 og L3 spinale nerverøtter, går lateralt i psoas muskelen, og krysser så iliacus muskelen. Nær spina iliaca superior går nerven under laterale del av inguinal ligamententet (gjennomsnittlig 8.8 mm medialt for spina iliaca superior, og hos 90% innenfor 2cm) og innerverer laterale deler av låret. Se artikkel med fine anatomiske figurer1.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Smerter, parestesier og nummenhet anterolateralt på låret som vanligvis blir verre ved gange. De fleste har sensibilitetstap som svarer til forsyningsområdet for laterale cutane lårnerve.

Diagnosen baserer seg på smertebeskrivelse med karakteristisk lokalisasjon, sensibilitetsutfall svarende til nerven, og fravær av andre nevrologiske funn i benet.

Ultralyd2 og hudbiopsi3 kan være nyttig 

Årsaker/assosierte tilstander

De vanligste assosierte tilstandene er overvekt, diabetes, høy alder, bruk av stramme belter, arrdannelse rundt laterale del av inguinal ligamentet, skade av nerven i forbindelse lokal kirurgi, svangerskap. Bekkentumor kan forekomme som årsak.

Differensialdiagnose

L1 radikulopati: finner da ofte EMG patologi i m. quadratus lumborum4.

Behandling

De fleste har et godartet forløp og responderer på konservativ behandling eller blir sponant bedre (70%)56. Stegvis tilnærming anbefales7.

 • Informer om årsak og tilstandens godartede natur
 • Vektnedgang
 • Antikonvulsiva; gabapentin, karbamazepin.

Ved alvorlig intraktabel smerte kan en forsøke:

 • Injeksjon av lokalanestesi og steroider rundt laterale halvdel av lig. inguinale (gjøres ofte ultralydveiledet).
 • Ultralydveiledet alkoholnevrolyse5
 • Operativ dekompresjon/nevrolyse, nevrektomi eller transposisjon av nerven i særlig vanskelige tilfeller6,8-12

  Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

Referanser

 1. Lee SH1, Shin KJ1, Gil YC1, Ha TJ1, Koh KS1, Song WC1.. Anatomy of the lateral femoral cutaneous nerve relevant to clinical findings in meralgia paresthetica. Muscle Nerve. 2017. pmid:27543938 PubMed
 2. Onat SS, Ata AM, Ozcakar L. Ultrasound-Guided Diagnosis and Treatment of Meralgia Paresthetica. Pain Physician 2017. pmid:27228536 PubMed
 3. Wongmek A1, Shin S1, Zhou L1. Skin biopsy in assessing meralgia paresthetica. Muscle Nerve. 2016. pmid:26800390 PubMed
 4. Yang SN, Kim DH. L1 radiculopathy mimicking meralgia paresthetica: a case report. Muscle Nerve 2010 ; 41: 566-8. PMID: 20082420 PubMed
 5. Ahmed A, Arora D, Kochhar AK.. Ultrasound-guided alcohol neurolysis of lateral femoral cutaneous nerve for intractable meralgia paresthetica: a case series.. Br J Pain 2017. pmid:27867513 PubMed
 6. Khalil N, Nicotra A, Rakowicz W. Treatment for meralgia paraesthetica. Cochrane Database Syst Rev 2008; 16: CD004159. Cochrane (DOI)
 7. Sanjaya A. Meralgia paresthetica: finding an effective cure. Postgrad Med. 2019 Oct 6:1-6. PMID: 31566048 PubMed
 8. Hanna A. Transposition of the lateral femoral cutaneous nerve. J Neurosurg. 2018 Apr 13:1-6. PMID: 29652230 PubMed
 9. Ataizi ZS, Ertilav K, Ercan S. Surgical options for meralgia paresthetica: long-term outcomes in 13 cases. Br J Neurosurg. 2019 Apr;33(2):188-191. PMID: 30451004 PubMed
 10. Berini SE, Spinner RJ, Jentoft ME, Engelstad JK, Staff NP, Suanprasert N, Dyck PJ, Klein CJ. Chronic meralgia paresthetica and neurectomy: a clinical pathologic study. Neurology 2014; 82: 1551-5. pmid:24682967 PubMed
 11. Schwaiger K, Panzenbeck P, Purschke M, Russe E, Kaplan R, Heinrich K, Mandal P, Wechselberger G. Surgical decompression of the lateral femoral cutaneous nerve (LFCN) for Meralgia paresthetica treatment: Experimental or state of the art? A single-center outcome analysis. Medicine (Baltimore). 2018 Aug;97(33):e11914. PMID: 30113491 PubMed
 12. Morimoto D, Kim K, Kokubo R, Kitamura T, Iwamoto N, Matsumoto J, Sugawara A, Isu T, Morita A. Deep Decompression of the Lateral Femoral Cutaneous Nerve Under Local Anesthesia. World Neurosurg. 2018 Oct;118:e659-e665. PMID: 30017766 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.