Lumbal spinal stenose

Kort om

Med lumbal spinal stenose menes symptomer relatert til anatomisk reduksjon i størrelsen på den lumbale spinalkanalen. Skyldes vanligvis degenerativ lidelse i flere nivåer. Trang spinalkanal kan være asymptomatisk, gi ryggsmerter, forårsake nerverotsskade, eller nevrogen claudicatio. Dyremodeller viser at årsaken til nevrogen claudicatio er ischemisk neurapraxi av sensoriske, mer enn motoriske røtter i cauda equina.

Se dansk oversiktsartikkel (2016)1.

Diagnostikk

Klinikk sammenholdt med MR funn.

Kliniske kjennetegn

En ny metaanalyse2 har vist at flg symptomer har høyest diagnostisk nytteverdi:

 • Utstrålende smerter i underekstremitet som øker i stående stilling
 • Smertefri i sittende stilling
 • Bedring av symptomene ved fremoverbøying
 • Bredbaset gange

Andre trekk: Nummenhet og subjektiv svakhet i bena (følger ikke dermatomer), diffus verk i korsrygg, nates og ben, smerter forverres av gange (vertebrogen claudicatio), ofte bra å sykle (kan brukes til å skille fra vaskulær claudicatio), og bedre å gå oppover enn på slette og nedoverbakke (fordi ryggen da er fremoverbøyd).

Oftest normal nevrologisk undersøkelse i hvile, men noen har tegn til rotkompresjon.

Supplerende undersøkelser

 • Lumbal MR er den beste undersøkelsen for å vise anatomisk stenose. Konsensusrapport om kjernekriterier3 finnes, men flere metoder for bildetolkning er mulig4. Kan være nyttig å supplere med CT før kirurgi (skiller bedre mellom ben og bløtvev)5
 • ENG og EMG kan vise kroniske forandringer med patologiske F-responser, men kan også være normale. Lav diagnostisk nytteverdi2.

Differensialdiagnoser

 • Vaskulær claudicatio
 • Lumbosacralt prolaps
 • Polynevropati
 • Myopati
 • Intraspinal synovial cyste
 • Tethered cord
 • Coxartrose eller artrose i ileosacralleddet
 • Abdominalt aortaaneurisme
 • Cancer/metastaser
 • Inflammasjon (Bechterew)
 • Infeksjon (Borrelia)

Behandling

Pasienter med milde eller moderate symptomer bør behandles konservativt med informasjon, fysioterapi og analgetika6. Regelmessig trening (inkl sykling, jogging og vanngymnastikk) har vist effekt i en åpne studier7-8. Pregabalin har ikke effekt på smerter (Klasse 1 evidens)9. En RCT viste at epidurale injeksjoner med steroider ikke har effekt10.
Pasienter med moderate til alvorlige symptomer/hemmet funksjon uten tilstrekkelig effekt av konservativ behandling bør vurderes mtp kirurgi6,11(lite evidens12-14). Også eldre over 80 år kan ha god effekt av kirurgisk behandling15-17, men eldre bør gjennomgå grundig preoperativ risikovurdering.  En RCT fra 2015 viste imidlertid at utkomme (fysisk funksjon og livskvalitet) var likt etter kirurgi og fysioterapi18.

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

 1. Andresen AK, Ernst C, Andersen MØ. Lumbar spinal stenosis. Ugeskr Laeger. 2016 Oct 10;178(41) . pmid:27745582 PubMed
 2. de Schepper EI, Overdevest GM, Suri P, Peul WC, Oei EH, Koes BW, Bierma-Zeinstra SM, Luijsterburg PA. Diagnosis of lumbar spinal stenosis: an updated systematic review of the accuracy of diagnostic tests. Spine 2013; 38: E469-81. pmid:23385 PubMed
 3. Andreisek G, Deyo RA, Jarvik JG, Porchet F, Winklhofer SF, Steurer J; On behalf of the LSOS working group. Consensus conference on core radiological parameters to describe lumbar stenosis - an initiative for structured reporting. Eur Radiol 2014. pmid:25079488 PubMed
 4. Lønne G, Ødegård B, Johnsen LG, Solberg TK, Kvistad KA, Nygaard ØP. MRI evaluation of lumbar spinal stenosis: is a rapid visual assessment as good as area measurement?. Eur Spine J 2014; 23: 1320-4. pmid:24573778 PubMed
 5. Eun SS, Lee HY, Lee SH, Kim KH, Liu WC. MRI versus CT for the diagnosis of lumbar spinal stenosis. J Neuroradiol 2012 May;39(2):104-9. PMID:21489629 PubMed
 6. Siebert E, Prüss H, Klingebiel R, Failli V, Einhäupl KM, Schwab JM. Lumbar spinal stenosis: syndrome, diagnostics and treatment. Nat Rev Neurol 2009; 5: 392-403. PMID: 19578346 PubMed
 7. Nord T1, Kornerup U1, Grönlund P1, Reuterwall C2.. Träning minskade behovet av operation vid lumbal spinal stenos - Belastning av cirkulationsapparaten i form av cykling gav bra effekt. Lakartidningen. 2015. pmid:25625727 PubMed
 8. Lee JH, Sung E.. The effects of aquatic walking and jogging program on physical function and fall efficacy in patients with degenerative lumbar spinal stenosis.. J Exerc Rehabil. 2015 ; Oct 30;11(5):: 272-5. pmid:26535218 PubMed
 9. Markman JD, Frazer ME, Rast SA, McDermott MP, Gewandter JS, Chowdhry AK, Czerniecka K, Pilcher WH, Simon LS, Dworkin RH.. Double-blind, randomized, controlled, crossover trial of pregabalin for neurogenic claudication.. Neurology. 2015; Jan 20;84(3): 265-72. pmid:25503625 PubMed
 10. Friedly JL1, Comstock BA, Turner JA, Heagerty PJ, Deyo RA, Sullivan SD, Bauer Z, Bresnahan BW, Avins AL, Nedeljkovic SS, Nerenz DR, Standaert C, Kessler L, Akuthota V, Annaswamy T, Chen A, Diehn F, Firtch W, Gerges FJ, Gilligan C, Goldberg H, Kennedy DJ, Mandel S, Tyburski M, Sanders W, Sibell D, Smuck M, Wasan A, Won L, Jarvik JG.. . N Engl J Med. 2014; Jul 3;371(1):: 11-21. pmid: 24988555 PubMed
 11. Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD et al. Surgical versus nonsurgical therapy for lumbar spinal stenosis. N Engl J Med 2008; 358: 794-810. New England Journal of Medicine
 12. Machado GC, Ferreira PH, Yoo RI, Harris IA, Pinheiro MB, Koes BW, van Tulder MW, Rzewuska M, Maher CG, Ferreira M. Surgical options for lumbar spinal stenosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 1;11:CD012421 . pmid:27801521 PubMed
 13. Zaina F, Tomkins-Lane C, Carragee E, Negrini S. Surgical versus non-surgical treatment for lumbar spinal stenosis.Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 29;(1):CD010264. PMID: 26824399 PubMed
 14. Lurie J, Tomkins-Lane C. Management of lumbar spinal stenosis. BMJ. 2016 Jan 4;352:h6234. PMID: 26727925 PubMed
 15. Ulrich NH1, Kleinstück F, Woernle CM, Antoniadis A, Winklhofer S, Burgstaller JM, Farshad M, Oberle J, Porchet F, Min K; LumbSten Research Collaboration.. Clinical outcome in lumbar decompression surgery for spinal canal stenosis in the aged population: a prospective swiss multicenter cohort study. Spine (Phila Pa 1976). 2015; Mar 15;40(6): 415-22.. pmid:25774464 PubMed
 16. Giannadakis C, Solheim O, Jakola AS, Nordseth T, Gulati AM, Nerland US, Nygaard ØP, Solberg TK, Gulati S. Surgery for Lumbar Spinal Stenosis in Individuals Aged 80 and Older: A Multicenter Observational Study. J Am Geriatr Soc. 2016 Oct;64(10):2011-2018 . pmid:27611928 PubMed
 17. Liang H, Lu S, Jiang D, Fei Q. Clinical outcomes of lumbar spinal surgery in patients 80 years or older with lumbar stenosis or spondylolisthesis: a systematic review and meta-analysis. Eur Spine J. 2020 Sep;29(9):2129-2142. PMID: 31912292. PubMed
 18. Surgery versus nonsurgical treatment of lumbar spinal stenosis: a randomized trial.. Delitto A, Piva SR, Moore CG, Fritz JM, Wisniewski SR, Josbeno DA, Fye M, Welch WC. 2015; Apr 7;162(7): 465-73. pmid:25844995 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med
 • Fredrik Romi, spesialist i nevrologi, professor dr med

Tidligere fagmedarbeidere


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.