Isjiasnevropati

Anatomi

Isjiasnerven kommer fra L4-S2 røttene og består av to nerver (n. tibialis og n. peroneus communis) som går sammen fra bekkenet til fossa poplitea før de deles.

Klinikk

Komplett isjiasskade resulterer i parese for knefleksjon og alle muskler distalt for kneet, og sensorisk utfall fra kneet og ned, unntatt over mediale malleol (n saphenus). Skader proksimalt for sciatic notch gir i tillegg svakhet i glutealmuskulatur og smerter bak på låret. Inkomplette skader er vanlig - oftest peroneus. Les mer

Årsak

Mulige årsaker til isjiasnevropati1:

 • Perioperativ
  • hoftekirurgi, knekirurgi, annen kirurgi
 • Non-perioperativ
  • Kompresjon
   • Langvarig uheldig posisjon/leie
   • Fødsel
   • Tournique
   • Kiropraktormanøver
  • Vekttap
  • Inflammasjon (vaskulitt, SLE, CIDP, paraneoplastisk nevropati ved lymfom)
  • Infeksjon
  • Stråling
  • Iskemi
  • Piriformis entrapment
  • Neoplasme (perineurom, endometriose, lymfom)
  • Ledd i polynevropati 
    • Diabetisk nevropati
    • Vaskulitt nevropati
    • CIDP
    • Arvelig nevropati (HNPP)
 • Direkte penetrererende traume
 • Idiopatisk

Diagnostikk

 • Klinisk diagnose
 • Nevrografi og EMG kan være nyttig (minst 4 uker etter skade).
 • MR av bekken, hofte, lår/MR nevrografi kan vise signalendringer i nerven2, og segmental fraksjonert anisotropi kan brukes som en slags "inching" for å se etter fokale ledningsblokk3.

Behandling

Avhenger av årsak. 
Fysioterapi.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professsor dr med

Referanser

 1. Cherian RP1, Li Y1. Clinical and Electrodiagnostic Features Of Nontraumatic Sciatic Neuropathy. Muscle Nerve. 2019; Mar;59(3): 309-314. pmid:30414322 PubMed
 2. Agnollitto PM1, Chu MWK2, Simão MN3, Nogueira-Barbosa MH4. Sciatic neuropathy: findings on magnetic resonance neurography. Radiol Bras. 2017. pmid:28670031 PubMed
 3. Yoo Y, Kim SJ, Oh J. Postpartum sciatic neuropathy: Segmental fractional anisotropy analysis to disclose neurapraxia. Neurology. 2016 Aug 30;87(9):954-5 . pmid:27572428 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.