Infeksiøse polynevropatier

Se oversiktsartikkel (2014)1

Borrelia nevropati

 • Borreliainfeksjon i nervesystemet gir oftest subakutt kranial nevropati eller smertefull asymmetrisk nevropati med forhøyet celletall og produksjon av borreliaantistoffer i cerebrospinalvæsken.
 • I sjeldne tilfeller ses en kronisk perifer nevropati som er asymmetrisk og knyttet til et karakteristisk hudutslett - kronisk atrofisk akrodermatitt (ACA). CSF er da normal, men det er markert forhøyet nivå av borreliaantistoffer i serum.
 • Ifølge amerikansk litteratur kan også borreliainfeksjon gi «kronisk diffus polynevropati». Dette er ikke rapportert i Europa. En norsk studie har vist at i endemisk område (Vest-Agder) er forekomsten av borreliaantistoffer i serum like høy (ca. 20 %) ved kryptogene polynevropatier, polynevropatier av kjent årsak, og hos friske kontrollpersoner2. Det taler for at kronisk dominerende sensorisk polynevropati svært sjelden er forårsaket av borreliainfeksjon.
 • Måling av borreliaantistoffer i serum har liten verdi ved kronisk distal symmetrisk dominerende sensorisk polynevropati, fordi positiv prøve mest sannsynlig avspeiler tidligere gjennomgått infeksjon uten relevans for polynevropatien.
 • Les mer om nevroborreliose

HIV

Asymptomatisk HIV-infeksjon kan i sjeldne tilfeller debutere med3

 • Guillain-Barré syndrom
 • Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP)
 • Asymmetrisk vaskulitt polynevropati
 • Dominerende sensorisk symmetrisk polynevropati ses hovedsakelig i sen fase av sykdommen eller som komplikasjon til antiretroviral behandling4-5.

Lepra

Lepraforekomsten er fortsatt høy i deler av Asia og Sør-Amerika.

 • Tuberkuløs lepra presenterer seg med ett eller to avgrensede hudområder med opphevet sensibilitet for smerte, sentral hypopigmentering og erytematøs randsone. Underliggende nerver kan rammes og gi pareser.
 • Lepromatøs lepra gir sensibilitetstap som initialt rammer ørene og strekkesiden av ekstremitetene. Utbredelsen er helt annerledes enn ved "vanlig" symmetrisk sensorisk polynevropati.

Andre6

 • Poliomyelitt
 • Herpesvira kan gi subakutte sensoriske nevropatier /radikulopatier med urinretensjon. HSV 2 kan gi kraniale nevropatier, radikulopatier mm7
 • EBV kan gi polyradikulitt8
 • Hepatitt C. 
 • Varicella Zoster
 • Enterovirus D68 kan gi et Guillain Barre liknende/polioliknende sykdomsbilde med slappe pareser og respirasjonssvikt9
 • COVID-19 kan gi GBS10
 • Tyfus. Se kasuistikk med ataksi og polynevropati11

Kilder

Referanser

 1. Hehir MK 2nd, Logigian EL.. Infectious neuropathies. Continuum (Minneap Minn). 2014; Oct;20(5 Peripheral Nervous System Disorders):1274-92: 1274-92. pmid:25299282 PubMed
 2. Mygland A, Skarpaas T, Ljøstad U. Chronic polyneuropathy and Lyme disease. Eur J Neurol 2006; 13: 1213-5. PMID: 17038034 PubMed
 3. Hellmuth J, Fletcher JL, Valcour V, Kroon E, Ananworanich J, Intasan J, Lerdlum S, Narvid J, Pothisri M, Allen I, Krebs SJ, Slike B, Prueksakaew P, Jagodzinski LL, Puttamaswin S, Phanuphak N, Spudich S; SEARCH 010/RV254 Study Group. Neurologic signs and symptoms frequently manifest in acute HIV infection. Neurology. 2016 Jul 12;87(2):148-54 . pmid:27287217 PubMed
 4. Robinson-Papp J. Infectious neuropathies. Continuum (Minneap Minn) 2012; 18(1): 126-38. pmid:22810073 PubMed
 5. Centner CM, Little F, Van Der Watt JJ, Vermaak JR, Dave JA, Levitt NS, Heckmann JM. Evolution of sensory neuropathy after initiation of antiretroviral therapy. Muscle Nerve. 2018 Mar;57(3):371-379. PMID: 28561925 PubMed
 6. Sindic CJ. Infectious neuropathies. Curr Opin Neurol 2013; 26: 510-5. pmid:23945279 PubMed
 7. Berger JR, Houff S.. Neurological complications of herpes simplex virus type 2 infection.. Arch Neurol 2017. pmid:18474734 PubMed
 8. Hottenrott T, Rauer S, Bäuerle J. Primary Epstein-Barr virus infection with polyradiculitis: a case report. BMC Neurol. 2013 Jul 23;13: 2013; 13: 96. pmid:23879452 PubMed
 9. Stacpoole SRL1,2, Molyneux A2, Bäumer D. Acute segmental poliomyelitis-like flaccid paralysis in an adult in the UK, associated with enterovirus D68. Pract Neurol. 2017. pmid:28626021 PubMed
 10. Yaranagula SD, Koduri VKC. Spectrum of Acute Neuropathy Associated With Covid-19: A Clinical and Electrophysiological Study of 13 Patients From a Single Center. Int J Infect Dis. 2021 Sep;110:314-319. PMID: 34333121 PubMed
 11. Venkatesh MH, Viswanathan S, Selvaraj J, Pillai V. Acute cerebellar ataxia and peripheral neuropathy due to an atypical infection. BMJ Case Rep. 2021 Mar 17;14(3):e242229. PMID: 33731395 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.