Høy CK - asymptomatisk/oligosymptomatisk

Kort om

CK (creatinkinase) finnes i 3 isoformer: CK-MM (skjelettmuskulatur), CK-MB (hjertemuskel) og CK-BB (hjerne). Total CK er summen av disse. Høy CK skyldes ofte manifest muskelsykdom eller muskelskade. I slike tilfeller har pasienten klare muskelsymptomer (pareser eller andre lokale muskelfunn) og ev. almensymptomer. Akutt nyreskade er en potensiell komplikasjon til høy CK, men faren for dette er vanligvis liten ved myositter og muskeldystrofier, og ved CK-nivåer under 15,000 til 20,000 U per liter. Se mer detaljer om utredning, overvåking og behandling av symptomatisk høy CK i eget kapittel om rhabdomyolyse. I dette kapittelet handler det om asymptomatisk/oligosymptomatisk høy CK (oftest tilfeldig oppdaget), med anbefaling om hvordan det bør utredes1-2.

Definisjon av asymptomatisk høy CK

Høy CK uten symptomer eller med uspesifikke symptomer (mild myalgi, kramper, eller tretthet), uten alvorlig intoleranse for muskelanstrengelse, og med normal nevrologisk undersøkelse uten pareser eller myotoni.

Årsaker

 • Systemiske årsaker: Endokrine (thyreoidea, parathyreoidea), bindevevssykdommer, hjertesykdom, nyresykdom, viral sykdom, svangerskap, coeliaki
 • Medikamenter (HMG-CoA reduktasehemmere (statiner, betablokkere, fibrater, anti-retrovirale, clozapin, ACE-hemmere, hydroksyklorokvin)
 • Toxiner (etanol, kokain, heroin)
 • Metabolske forstyrrelser (hypo-, hypernatremi, hypofosfatemi)
 • Tung fysisk anstrengelse: ved uvanlig harde anstrengelser kan CK stige ila 24-48 timer så høyt som 30x øvre normalnivå, og falle til normalnivå ila 7-10 dager
 • Latente myopatier (metabolske myopatier, myositter (nekrotiserende autoimmun myopati), dystrofier (dystrofinopatier, kvinnelige bærere, limb-girdle dystrofier))
 • Nevropatier: Moderat forhøyet CK kan sees ved enkelt nevropatiske sykdommer (ALS, Kennedys sykdom, polynevropati)
 • NMO3
 • Se bilde/figur med mulige årsaker til høy CK i artikkel4

Utredning

 • Anamnese og us mtp årsaker listet opp ovenfor
 • Hvis dette ikke er avklarende; ta ny CK måling (uten fysisk aktiviet på forhånd) og mål isoenzymer
 • Utredning mtp myopati (se under) hvis fortsatt CK verdier > 1,5 x øvre nivå (dvs hos hvite kvinner >325 U/L, hvite menn >504 U/L, svarte kvinner >621 U/L, svarte menn >1201 U/L)2,5.
 • Utredningen mtp på myopati; 8-30% har en latent myopati som evt kan være behandlingsbar (myositt eller Pompe). Anbefalte undersøkelser:
  • EMG (mtp myotone muskelsykdommer (dystrofe og ikke-dystrofe), og motor nevron sykdom, oftest normal ved metabolske myopatier)
  • Myositt antistoffer (inkl anti-SRP)6
  • Muskelbruks test (mtp metabolske myopatier), evt andre tester på metabolsk myopati
  • Muskelbiopsi mtp myositt, dystrofier (immunfarging på dystrofin, sarcoglykaner, caveolin, dysferlin, mm). Det er sjelden man finner noe på muskelbiopsi ved isolert høy CK (uten svakhet og/eller patologi ved EMG)7
  • Enzym måling (alfa glycosidase) mtp Pompes sykdom (kan gjøres i tørket blodflekk les mer) bør gjøres hos alle med isolert hyperCKemi og/eller limb-girdle liknende svakhet8-9.
  • Gentest på mutasjon i DMD genet (mtp Becker) hos menn10, evt andre gentester hvis napp på noen av de ovennevnte

Idiopatisk hyperCKemi

Hvis ovenstående utredning er negativ kalles tilstanden idiopatisk hyperCKemi (en eksklusjonsdiagnose). Kan i noen tilfeller være familiær.

Kilder

Referanser

 1. Silvestri NJ, Wolfe GI. Asymptomatic/pauci-symptomatic creatine kinase elevations (hyperckemia). Muscle Nerve 2013; 47: 805-15. pmid:23625835 PubMed
 2. Kyriakides T, Angelini C, Schaefer J, Sacconi S, Siciliano G, Vilchez JJ, Hilton-Jones D. EFNS guidelines on the diagnostic approach to pauci- or asymptomatic hyperCKemia.. Eur J Neurol 2010; 17: 767-73. pmid:20402744 PubMed
 3. Malik R, Lewis A, Cree BA, Ratelade J, Rossi A, Verkman AS, Bollen AW, Ralph JW. Transient hyperckemia in the setting of neuromyelitis optica (NMO). Muscle Nerve 2014; 50: 859-62. pmid:24862586 PubMed
 4. Renard D. Serum CK as a guide to the diagnosis of muscle disease. Pract Neurol 2015; 15: 121. pmid:25573341 PubMed
 5. Lilleng H, Abeler K, Johnsen SH, Stensland E, Løseth S, Lindal S, Wilsgaard T, Bekkelund SI. Clinical impact of persistent hyperCKemia in a Norwegian general population: a case-control study. Neuromuscul Disord. 2013 Jan;23(1):29-35. PMID: 22967790. PubMed
 6. Triplett JD1, Pamphlett R2,3, Wang MX4, Yiannikas C1,2.. Anti-SRP associated necrotizing autoimmune myopathy presenting with asymptomatically elevated creatine kinase.. Muscle Nerve. 2019. pmid:30488451 PubMed
 7. Shaibani A, Jabari D, Jabbour M, Arif C, Lee M, Rahbar MH. Diagnostic outcome of muscle biopsy. Muscle Nerve 2015; 51: 662-8. pmid:25187298 PubMed
 8. Musumeci O, la Marca G, Spada M, Mondello S, Danesino C, Comi GP, Pegoraro E, Antonini G, Marrosu G, Liguori R, Morandi L, Moggio M, Massa R, Ravaglia S, Di Muzio A, Filosto M, Tonin P, Di Iorio G, Servidei S, Siciliano G, Angelini C, Mongini T, Toscano A; Italian GSD II group. LOPED study: looking for an early diagnosis in a late-onset Pompe disease high-risk population. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015. pmid:25783438 PubMed
 9. Lukacs Z, Nieves Cobos P, Wenninger S, Willis TA, Guglieri M, Roberts M, Quinlivan R, Hilton-Jones D, Evangelista T, Zierz S, Schlotter-Weigel B, Walter MC, Reilich P, Klopstock T, Deschauer M, Straub V, Müller-Felber W, Schoser B. Prevalence of Pompe disease in 3,076 patients with hyperCKemia and limb-girdle muscular weakness. Neurology. 2016 Jul 19;87(3):295-8 . pmid:27170567 PubMed
 10. Shaboodien G, Watkins DA, Pillay K, Beighton P, Heckmann JM, Mayosi BM. Limb-girdle weakness in a marfanoid man: distinguishing calpainopathy from Becker's muscular dystrophy. Pract Neurol 2015; 15: 152-4. pmid:25573340 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.