Femoralisnevropati

Anatomi

N. femoralis er endel av plexus lumbalis, og dannes av nerverøttene L2-4. Nerven penetrerer m. psoas og går ut fra bekkenet under mediale lig inguinale lateralt for a. og v. femoralis. Motoriske nerver til iliopsoas avgår proximalt for lig inguinale.
Differensialdiagnose til femoralisnevropati: L3-4 radikulopati.

Årsaker

 • Entrapment under lig. inguinale.
 • Diabetes.
 • Intraabdominale blødninger eller tumores.
 • Iatrogene årsaker (skade under operasjon eller under A. femoralis punksjon)
 • Idiopatisk

Diagnostikk 

Klinkk og nevrofysiologi

Kliniske kjennetegn

 • Svakhet kvadriceps (kneekstensjon) - kan være vanskelig å finne ved vanlig us fordi denne muskelen er så sterk. Ofte rapporterer imidlertid pasienten at kneet svikter under gange.
 • Svakhet i psoas (hoftefleksjon) hvis skade proximalt for lig inguinale.
 • Smerter og sensoriske utfall foran på lår og medialt på legg.
 • Svekket patella refleks.

Kliniske tips

 • Ved isolerte femoralis nevropatier er adduktorene normale (n. obturatorius).
 • Ved L3-4 rotaffeksjon rammes ofte evne til fotinversjon i tillegg til kne ekstensjon.

Supplerende undersøkelser

 • Blodprøver: f-glukose (evt glukosebelastning), HbA1c, leukocytter, trombocytter, CRP, kreatinin, ALAT, GT, vit B12, TSH, s-elektroforese
 • EMG: denervering i kvadriceps, men ikke i adduktorene.
 • ENG for å utelukke generalisert nevropati. Femoralisnerven er vanskelig å us ved nevrografi

Differensialdiagnoser

 • L2-L4 radikulopati (prolaps, borreliose)
 • Plexus lumbalis nevritt (idiopatisk, diabetisk)
 • Generalisert polynevropati (vaskulitt, asymmetrisk CIDP mm)

Behandling

 • Avhenger av årsak.
 • De fleste blir bra av konservativ behandling (ila 3-4 mnd) evt med vekttap, fysioterapi med styrking av muskler og evt kneskinne. Unngå uttalt hoftefleksjon. Grad av aksonal skade er en viktig prognostisk faktor
 • Hvis femoralisnevropatien skyldes retroperitonealt hematom er det omdiskutert om hematomet skal evakueres. Noen anbefaler konservativ behandling dersom ikke vedvarende blødning eller progredierende nevrologiske utfall1. Ved antikoagulasjon kan det være aktuelt å reversere denne.
 • Ved diabetes eller vaskulittårsak kan immunmodulerende behandling være aktuelt.

Pasientinformasjon

Kilder

Referanser

 1. Tosun A, Inal E, Keleş I, Tulmaç M, Tosun O, Aydn G, Orkun S. Conservative treatment of femoral neuropathy following retroperitoneal hemorrhage: a case report and review of literature. Blood Coagul Fibrinolysis 2014. pmid:24686104 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.