Cervikal vertebrogen radikulopati

Se oversiktartikkel om cervikal radikulopati fra 20151

Se oversiktsartikkel fra 2017 om nakkesmerter2

Definisjon

Cervikal rotkompresjon pga skiveprolaps og/eller spondylose.

Diagnosen

Diagnosen baseres på klinikk og MR funn

Klinikk

 • Smerter som stråler fra nakken og ut i en arm (se tabell)
 • Smertene forverres ved bevegelse, hosting, og ved Spurlings test (pasientens nakke roteres mot den smertefulle siden og ekstenderes lett. Trykk nedover på toppen av pasientens hode vil gjøre nevronale foramina trangere og smerter oppstår eller forverres ved radikulopati). Skulderabduksjonstest: Når pasienten plasserer affisert sides håndflate eller underarm på hodet avtar ofte smertene ved radikulopati3.
 • Ved større prolaps kan pasienten få affeksjon av medulla cervicalis. Vær obs på myelopatitegn. Les mer
Rot Smerter og sensoriske utfall Svakhet Refleks tap
C5 Antero-radialt skulder og overarm Elevasjon og abduksjon overarm, fleksjon underarm

Biceps

Brachioradialis

C6 Antero-radialt over- og underarm, dig 1-2 Fleksjon og supinasjon underarm og håndledd

Biceps

Brachioradialis

C7 Dorsalt over- og underarm, dig 2-3 Ekstensjon og pronasjon underarm og håndledd Triceps
C8 Ulnart over- og underarm, dig 4-5 Fingerfleksjon Fingerfleksor
Th1 Antero-ulnart skulder, over- og underarm Fingersprik/adduksjon  

Link til rot-diagnostikk arm

Se oversiktsartikkel for tips om å skille mellom mononevropatier og radikulopatier4.

Supplerende undersøkelser

MR av cervikalkolumna: viser patologi (prolaps/spondylose) som passer med kliniske funn

I noen tilfeller kan det i differensialdiagnostisk hensikt være aktuelt med spinalpunksjon (mtp inflammatorisk/infeksiøs radikulopati) eller nevrografi/EMG (mtp perifer nevropati/plexus lesjon)5-6

Differensialdiagnoser

- inflammatorisk radikulopati (nevroborreliose): spinalpunksjon
- epidural abcess
- neoplasme: MR
- cervikobrakial plexus nevritt: nevrografi, EMG
- perifer nevropati: nevrografi, EMG
- tendinopati/myalgi: ofte eksklusjonsdiagnose
- vertebralis arterie disseksjon7: angio
- Miyazaki syndrom8: cervikal radikulopati eller myelopati forårsaket av cervikal epidural venestuvning, pga cerebrospinalvæske overdrenasje pga implatert ventrikkel shunt.

Behandling

Konservativ behandling

 • Cervikalt prolaps uten medullær affeksjon eller pareser, med lett-moderat radikulopati behandles konservativt9 i minst 6 uker. Tilstanden er selvbegrensende hos 75-90%
 • Medikamentell smertelindring (se kapittel om nevropatisk smerte).
  En RCT studie har vist smertelindrende effekt av prednisolon 50mg daglig i 5 dager trappet ned til 0 ila neste 5 dager10.
 • Immobilisering: Halskrage og sykemelding i 3-6 uker11
 • Fysioterapi med hjemmeøvelser11

Se oversiktsartikler om nakkesmerter12-132

Kirurgi

Fremre tilgang med fjerning av prolaps og avstivning av to virvler regnes som gullstandard, men mikroendoskopisk foraminotomi, og bakre tilgang med laminektomi er også effektive og trygge metoder. Kirurgi gir rask effekt på smerter, svakhet og sensoriske utfall14.

Indikasjon for kirurgi:

Link til akutte tverrsnittslesjoner i akuttveileder

 • Myelopatiutvikling (Øhj - innen 24 timer).
 • Paralyse/alvorlig parese med meget hurtig utvikling (Øhj - innen 24 timer).
 • Tydelige og/eller progredierende pareser (haster - ila noen dager).
 • Invalidiserende opiat-krevende smerter og påvist prolaps (haster - ila noen dager).
 • Moderate smerter der konservativ behandling i 6 uker ikke gir effekt (elektivt)

Pasientinformasjon

Om nakkeprolaps (NEL)

Kilder

Referanser

 1. Woods BI1, Hilibrand AS. Cervical radiculopathy: epidemiology, etiology, diagnosis, and treatment. J Spinal Disord Tech. 2015. pmid: 25985461 PubMed
 2. Cohen SP, Hooten WM.. Advances in the diagnosis and management of neck pain.. BMJ 2017. pmid:28807894 PubMed
 3. Theodore N. Degenerative Cervical Spondylosis. N Engl J Med. 2020 Jul 9;383(2):159-168. PMID: 32640134. PubMed
 4. Robblee J, Katzberg H. Distinguishing Radiculopathies from Mononeuropathies. Front Neurol. 2016 Jul 13;7:111 . pmid:27468275 PubMed
 5. Dillingham TR, Annaswamy TM, Plastaras CT. Evaluation of persons with suspected lumbosacral and cervical radiculopathy: Electrodiagnostic assessment and implications for treatment and outcomes (Part I). Muscle Nerve. 2020 Oct;62(4):462-473. PMID: 32557709. PubMed
 6. Dillingham TR, Annaswamy TM, Plastaras CT. Evaluation of persons with suspected lumbosacral and cervical radiculopathy: Electrodiagnostic assessment and implications for treatment and outcomes (Part II). Muscle Nerve. 2020 Oct;62(4):474-484. PMID: 32564381. PubMed
 7. Quinn C, Salameh J.. Vertebral artery dissection causing an acute C5 radiculopathy.. Neurology 2013 ; 81: 1101. doi:10.1212/WNL.0b013e3182a2cc27 DOI
 8. Várallyay P1, Nagy Z1, Szűcs A2, Czigléczki G1, Markia B1, Nagy G1, Osztie É1, Vajda J1, Vitanovics D1.. Miyazaki syndrome: Cervical myelo/radiculopathy caused by overshunting. A systematic review. Clin Neurol Neurosurg. 2019. pmid:31622897 PubMed
 9. Gerling MC, Radcliff K, Isaacs R, Bianco K, Jalai CM, Worley NJ, Poorman GW, Horn SR, Bono OJ, Moon J, Arnold PM, Vaccaro AR, Passias P. Trends in Nonoperative Treatment Modalities Prior to Cervical Surgery and Impact on Patient-Derived Outcomes: Two-Year Analysis of 1522 Patients From the Prospective Spine Treatment Outcome Study. Int J Spine Surg. 2018 Aug 3;12(2):250-259. PMID: 30276082 PubMed
 10. Ghasemi M, Masaeli A, Rezvani M, Shaygannejad V, Golabchi K, Norouzi R.. Oral prednisolone in the treatment of cervical radiculopathy: A randomized placebo controlled trial. J Res Med Sci 2013; 18(Suppl 1): S43-6. Pmid: 23961284 PubMed
 11. Kuijper B, Tans JT, Beelen A, Nollet F, de Visser M. Cervical collar or physiotherapy versus wait and see policy for recent onset cervical radiculopathy: randomised trial. BMJ 2009; 339: 3883. British Medical Journal
 12. Manchikanti L, Helm S, Singh V, Benyamin RM, Datta S, Hayek SM, Fellows B, Boswell MV. An algorithmic approach for clinical management of chronic spinal pain. Pain Physician 2009; 12: 225-64. pmid:19668283 PubMed
 13. Manchikanti L, Boswell MV, Datta S, Fellows B, Abdi S, Singh V, Benyamin RM, Falco FJ, Helm S, Hayek SM, Smith HS. Comprehensive review of therapeutic interventions in managing chronic spinal pain. Pain Physician 2009; 12: 123-98. pmid:19668281 PubMed
 14. Fouyas IP, Sandercock PA, Statham PF, Lynch C. WITHDRAWN: Surgery for cervical radiculomyelopathy. Cochrane Database Syst Rev 2007; 18: CD001466. Cochrane (DOI)

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Tidligere fagmedarbeidere

 • Fredrik Romi, spesialist i nevrologi, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.