Årsaker til polynevropati

Mulige årsaker til polynevropati1-2

Metabolske:

 • Diabetes
 • Hypoglykemi
 • Hypothyreose
 • Akromegali
 • Nyresvikt
 • Leversykdom
 • «Critical illness»

Mangeltilstander/underernæring:

Vit B1, B6, B12, E, vit E, kobber

Toksiske:

 • Alkohol
 • Tungmetaller (sink, bly, thallium, arsenikk), vit B6
 • Andre: løsemidler (triorthocresyl fosfat, carbon disulfid, akrylamid)

Medikamentinduserte:

 • Nevrologiske: Levodopa (peroral og duodenal)3, fenytoin
 • Antiinfeksiøse4: Chloroquin, dapsone, isoniazide, metronidazole, nitrofuradantin, quinoloner, dideoxycytidin, thalidomid, andre nucleosid analoger
 • Antirheumatiske og immunsuppressive: Chloroquin, colchicin, gull, takrolimus
 • Kardiovaskulære: Amiodarone, dronedarone, hydralazin, propafenon
 • Cytostatika: cisplatin, vinkristin, dapson mm
 • Andre: Litium, disulfiram, pyridoxin (vitamin B6)

Immunmedierte:

 • CIDP (chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy)
  • typisk CIDP 
  • asymmetrisk CIDP (LSS - Lewis Sumner)
  • fokal CIDP
  • rent sensorisk CIDP
  • rent motorisk CIDP/MMN (multifokal motor nevropati)
  • DADS (distal akvirert demyeliniserende symmetrisk)
 • Sensorisk nevronopati (Sjõgren, paraneoplastisk, idiopatisk)
 • Paraproteinemisk (POEMS, DADS, CANOMAD, amyloidose)
 • Vaskulitt

Assosiert med annen immunmediert sykdom:

 • Bindevevssykdom (Sjøgren, SLE, RA m. fl.)
 • Sarkoidose
 • Tarmsykdom (Crohn, cøliaki, ulcerøs colitt)
 • Akvirert amyloidose (plasmacelle sykd. eller sek. til kronisk inflamm.prosess)

Cancer relaterte:

 • Paraneoplastisk
 • Cancer infiltrasjon: Nevrolymfomatose, andre
 • Underernæring
 • Medikamentindusert

Infeksjon:

 • Borreliose
 • Lepra
 • Brucellose
 • Herpes virus
 • HIV
 • Hepatitt C

Genetiske:

 • Charcot–Marie–Tooth (CMT) disease
 • Hereditær sensorisk og autonom nevropati
 • Hereditær transthyretin amyloidose nevropati
 • Hereditær nevralgisk amyotrofi
 • Porfyri
 • Fabry sykdom
 • Refsum sykdom
 • Metakromatisk leukodystrofi
 • Adrenoleukodystrofi
 • Mitokondriesyksom
 • Friedrichs ataxi
 • M. fl.

Idiopatisk 

Kilder

Referanser

 1. Siao P, Kaku M. A Clinician's Approach to Peripheral Neuropathy. Semin Neurol. 2019; Oct;39(5): 519-530. pmid:31639835 PubMed
 2. Sommer C, Geber C, Young P, Forst R, Birklein F, Schoser B. Polyneuropathies. Dtsch Arztebl Int 2018; Feb 9;115(6):83-90.: 83-90.. pmid:29789112 PubMed
 3. Uncini A, Eleopra R, Onofrj M. Polyneuropathy associated with duodenal infusion of levodopa in Parkinson's disease: features, pathogenesis and management. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014. pmid: 23453891 PubMed
 4. Morales D, Pacurariu A, Slattery J, Pinheiro L, McGettigan P, Kurz X. Association Between Peripheral Neuropathy and Exposure to Oral Fluoroquinolone or Amoxicillin-Clavulanate Therapy. JAMA Neurol. 2019 Jul 1;76(7):827-833. PMID: 31034074 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland,spesialist i nevrologi, professor, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.