Forslag til daglig skåringsskjema ved GBS

Dato innlagt

Pasientnavn/klistrelapp

 

 

MRC skår

MUSKELGRUPPE Høyre (0-5) Venstre (0-5)
Skulder abduksjon    
Albufleksjon    
Håndledd ekstensjon    
Hofte fleksjon    
Kne ekstensjon    
Ankeldorsifleksjon    
MRC sumskår (0-60)   

Disability skår

(Adapted from Hughes et al1.)
0 A health state
1 Minor symptoms and capable of running
2 Able to walk 10 m or more without assistance but unable to run
3 Able to walk 10 m across an open space with help
4 Bedridden or chair bound
5 Requiring assisted ventialtion for at least part of the day
6 Dead

Totalskår

Dato                            
Morgen/kveld (M/K)                            
Disability skår (0-6)                            
MRC sum skår (0-60                            
Puls                            
BT                            
SaO2                            
                             

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

  1. Hughes RA, Newsom-Davis JM, Perkin GD, Pierce JM. Controlled trial prednisolone in acute polyneuropathy. Lancet. 1978 Oct 7;2(8093):750-3 . pmid:80682PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.