Polynevropatier med mye smerte

Pasienter med polynevropati kan ha ha smerter som et dominerende symptom. Listen nedenfor gir en oversikt over mulige årsaker til tykkfiber polynevropati med mye smerter. Polynevropatier med ren tynnfiberaffeksjon gir mye smerter. Les mer om årsaker til tynnfibernevropatier i eget kapittel.

Les om behandling av nevropatisk smerte

Kilder

Referanser

  1. Lahoria R et al. Clinical-pathologic correlations in VGKC-subtyped autoimmune painful polyneuropathy. Muscle Nerve. 2016 Aug 11. pmid:27511450 PubMed
  2. Dukefoss TT, Kleggetveit IP, Helås T, Jørum E. Pain and small-fiber affection in hereditary neuropathy with liability to pressure palsies (HNPP). Scand J Pain. 2019 Sep 19. pii: /j/sjpain.ahead-of-print/sjpain-2019-0090/sjpain-2019-0090.xml. PMID: 31536037 PubMed
  3. Bennett DL. Voltage-gated sodium channel mutations and painful neuropathy: Na(v)1.9 joins the family. Brain. 2014; 137(Pt 6: 1574-6. pmid:24776971 PubMed
  4. Themistocleous AC, Ramirez JD, Serra J, Bennett DL.. The clinical approach to small fibre neuropathy and painful channelopathy. Pract Neurol 2014; 14: 368-79. pmid:24778270 PubMed
  5. Ostojic P, Knezevic-Apostolski S, Djurovic N, Stojic B, Jankovic K, Bartolovic D. Neurological and electroneurography findings in patients with systemic sclerosis and symptoms of neuropathic pain in extremities. Acta Neurol Belg. 2018 Nov 21. PMID: 30465254 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.