Polynevropatier med mye autonome symptomer

Polynevropatier med mye autonome symptomer:

  • Diabetisk autonom polynevropati
  • Guillain-Barre sybndrom
  • Paraneoplastisk
  • Immunmediert 
  • Genetisk polynevropati: Amyloidose (ATTR), porfyri, m.fl.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.