Polynevropatier med akutt subakutt debut

Polynevropatier som kan ha akutt eller subakutt debut:

  • Guillain-Barré syndrom (GBS)
  • Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP)
  • Paraneoplastisk polynevropati
  • Sensorisk nevronopati 
  • Toksisk polynevropati (alkohol, andre toksiner)
  • Vaskulitt polynevropati
  • Diabetes polynevropati (plexopati)
  • Borrelia polynevropati/radikulitt
  • Porfyri polynevropati
  • "critical illness nevropati"

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.