Polynevropati sensorisk med lengdeavhengig utbredelse

Årsaker til polynevropati med dominerende sensoriske distale symptomer som begynner i føttene (lengdeavhengig utbredelse): 

 • Diabetes mellitus
 • Nyresvikt
 • Hypotyreose
 • CIDP variant (DADS)
 • Paraproteinemisk polynevropati
 • Sjögrens syndrom, reumatoid artritt, SLE og andre rheumatiske
 • Cøliaki, Crohn sykdom, ulcerøs kolitt
 • Sarkoidose
 • Amyloidose 
 • Hereditær/genetisk
 • Alkohol og andre toksiner
 • Vitamin B12-mangel
 • Vitamin B1-mangel
 • HIV
 • Hepatitt C (kryoglobuliner)
 • Sjeldne metabolske
 • KOLS
 • Kryptogene

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.