Polynevropati - selektiv sensorisk (sensorisk nevronopati)

Årsaker til selektiv sensorisk nevronopati: 

  • Sjögren
  • Paraneoplastisk
  • Coeliaki
  • Vit B6 overdose
  • Virus (HIV, EBV, VZV, HTLV)
  • Genetisk (Friedreich)
  • Idiopatisk

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.