Polynevropati pga toksiner

Stoffer som kan gi poynevropati:

 • Thallium
  • Akutt intoksikasjon fører til smerter og parestesiers distalt i ekstr. fulgt av pareser og evt. atrofi,  autonomi dysfunksjon kan forekomme, bevarte reflekser 
 • Alkohol
  • Ataksi og andre systemiske symptomer, evt dysestesi og pareser i underekstr.
 • Bly
  • Akutt intoksikasjon kan gi dominerende motorisk nevropati, av og til med drop hand. Kronisk lavdoseeksponering kan gi distal symmetrisk dominerende sensorisk polynevropati
 • Kvikksølv
  • Pareser, ataksi, tremor, red. sensibilitet, plantarinversjon forekommer.
 • Karbon disulfide
  • Reduserte eller manglende sensoriske aksjonspotenialer (SNAPs) er vanlig 
 • Ethylen oksyd (EtO):
  • Nummenhet og pareser, kramper, gangvansker
 • Dimethylaminopropionitrile (DMAP): distal sensorisk polynevropati, forstyrret vannlating og seksualfunksjon 
 • Sink
 • Arsenikk
 • vit B6
 • løsemidler (triorthocresyl fosfat, akrylamid) 

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.