Polynevropati og M-komponent


Pasienter med påvist M-komponent bør utredes hematologisk for å avklare om det er en MGUS (monoclonal gammopathy of undetermined significance), lymfom, leukemi, multiple myelomer eller lettkjede amyloidose.

MGUS kan være assosiert med forskjellige typer polynevropati (les mer om paraproteinemisk PNP). Vurder om det er noen av disse: 

  • CIDP variant: DADS (distal akvirert demyeliniserende PNP med eller uten MAG-antistoffer) (IgM)
  • Typisk CIDP (oftest IgA or IgG)
  • POEMS (Polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M-protein and skin changes syndrome (IgA eller IgG lambda lettkjede)
  • CANOMAD (Chronic ataxic neuropathy, ophthalmoplegia, IgM paraprotein, cold agglutinins and disialosyl antibodies syndrome). Kronisk sensorisk ataktisk PNP med disialosyl antistoffer (gangliosidantistoff) (IgM)
  • Lymfom i PNS (Nevrolymfomatose) (IgG, IgA or IgM)
  • Amyloidose (typisk lettkjede lambda)
  • Hvis ingen av punktene over passer: sannsynligvis tilfeldig sammenheng mellom PNP og MGUS

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.