Polynevropati med proksimale pareser

Polynevropatier med pareser i proksimal muskulatur (hofter, skuldre):

  • Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP) 
    • symmetriske eller asymmetriske proksimale pareser
  • Porfyri
    • symmetriske proksimale pareser

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.