Polynevropati med dominerende motoriske symptomer

Polynevropatier med dominerende motoriske symptomer:

  • CIDP (Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati)
  • MMN (mulitfokal motornevropati)
  • GBS (Guillain Barre syndrom)
  • Vaskulitt nevropati
  • «critical illness»polynevropati
  • Porfyri
  • Toksisk (bly)
  • Paraneoplastisk
  • Hereditær
  • Idiopatisk

Diff.diagnoser: ALS, spinal muskelatrofi, distale myopatier


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.