Polynevropati med ataksi

Polynevropatier med markert ustøhet pga sensorisk ataksi:

 • CIDP varianter: sensorisk CIDP, DADS
 • Kronisk ataktisk PN med M-komponent og/eller gangliosidantistoffer (GD1b, GQ1b)(CANOMAD, CANDA) Les mer om paraproteinemisk PN 
 • GBS varianter: Sensorisk GBS, Miller Fisher
 • Sensorisk ganglionopati (selektiv sensorisk klinisk og nevrografisk) pga:
  • Sjögren's syndrom
  • Paraneoplastisk polynevropati
  • cisplatinum
  • vit B6 toksisitet
  • Infeksjon (HIV, EBV, VZV, HTLV)
 • Genetisk (CANVAS, Friedreichs ataksi)
 • idiopatisk

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.