Polynevropati med asymmetrisk utbredelse

Asymmetriske polynevropatier:

 • CIDP varianter
  • Asymmetrisk sensorimotor CIDP (Lewis Sumner syndrom)
  • Rent motorisk CIDP/MMN (multifokal motor nevropati)
 • Vaskulitt
 • Sarkoidose
 • Paraneoplasi
 • Cancerinfiltrasjon
 • Plexopati (diabetisk, hereditær, cancerinfiltr. idiopatisk)
 • Radikulopati (nevroborreliose, vertebrogen, cancerinfiltr.)
 • Entrapment nevropati (Hereditær nevropati med trykkpareser, idiopatisk)
 • Iskemi

Differensialdiagnoser: ALS, myopati


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.