Polynevropati med asymmetrisk utbredelse

Asymmetriske polynevropatier:

  • CIDP 
  • MMN
  • Vaskulitt
  • Sensorisk nevronopati
  • Sarkoidose
  • Paraneoplasi
  • Plexopati (diabetisk, hereditær, cancerinfiltr. idiopatisk)
  • Radikulopati (nevroborreliose, vertebrogen, cancerinfiltr.)
  • Entrapment nevropati (Hereditær nevropati med trykkpareser, idiopatisk)
  • Iskemi

Differensialdiagnoser: ALS, myopati


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.