Polynevropati med affeksjon av hud, hår, negl

Sykdom Hud, negl, eller hår manifestasjon
Vaskulitt Purpura, livedo retikularis
Kryoglobulinemi Purpura
Fabry's sykdom Angiokeratomer
Nevroborreliose Acrodermatitis chronica atrophicans, Erythema migrans
Lepra Hud hypopigmentering
Osteoskerotisk myelom (POEMS syndrom) POEMS: polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy, and skin changes. Hud hyperpigmentering
Variegata porfyri Bulløse lesjoner
Refsum's sykdom Ichthyose
Arsenikk eller thallium intoksikasjon Mees' linjer (enkle eller transverse hvite bånd på fingernegler)
Thallium forgiftning Alopesi
Giant axonal nevropati Curled hair

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrolgi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.