Ureasyklus forstyrrelser

Kort om

Medfødt metabolisk sykdom som skyldes genetisk defekt i enzymene i urea syklusen, feks ornithine transcarbamylase (OTC) mangel (se illustrerende kasuistikk1), N-acetylglutamate syntase (NAGS) mangel, citrullinemi. Potensielt livstruende men behandlingsbar årsak til metabolsk encefalopati hos voksne
Les evt mer om OTC mangel i OMIM.

Se oversiktsartikler2-5

Diagnostikk

Klinikk

Presenterer seg typisk i nyfødtperioden med kvalme og anoreksi, men kan også presentere seg i voksen alder.

Hos voksne er typiske symptomer kognitiv svikt, forvirring, kvalme, oppkast, residiverende hodepine6, proteinintoleranse, ataksi, epileptiske anfall, psykiatrisk sykdom7, fluktuerende bevissthet, koma. 

Symptomene trigges ofte av stress, høyt proteininntak, kirurgi, faste, eller medisiner som valproat8, steroider mfl.

Suppl us

 • Plasma ammoniakk >80umol/L uten lever eller nyresvikt gir mistanke om ureasyklusdefekt.
 • Spinalpunksjon kan vise høyt trykk.
 • CT caput er ofte normal.
 • MR kan vise diffus cytotoksisk kortikal skade, evt forbigående9.
 • Blod og urin til til metabolsk screening: Link til remisse (OUS)
  • Plasma aminosyrer og organiske syrer i urin kan være patologisk og skille de ulike undertypene av ureasyklus forstyrrelser.
 • Gentester: Mutasjoner i bla OTC genet. Se genetikkportalen

Obs

Tenk på ureasyklusforstyrrelser hos pasienter som har en nylig stressor med progredierende apati og forvirring og hyperammonemi

Behandling

 • Fjerne overskudd av ammoniakk med hemodialyse 
 • Medikamenter mot hyperammonemi:
  • Natriumfenylbutyrat (Ammonaps® (A16A X03) 
  • Ved NAGS mangel: kargluminsyre (Carbaglu® (A16A A05)) 
  • Flere - se oversikter3-4

Kilder

Referanser

 1. Wong JM, Chandra M, VanDeBogart R, Lu B, Yee AH. Clinical Reasoning: A 27-year-old man with rapidly progressive coma. Neurology. 2015. pmid:26324867 PubMed
 2. Blair NF, Cremer PD, Tchan MC. Urea cycle disorders: a life-threatening yet treatable cause of metabolic encephalopathy in adults. Pract Neurol. 2015. pmid:25125564 PubMed
 3. Matsumoto S, Häberle J, Kido J, Mitsubuchi H, Endo F, Nakamura K. Urea cycle disorders-update. J Hum Genet. 2019 Sep;64(9):833-847. PMID: 31110235 PubMed
 4. Häberle J, Burlina A, Chakrapani A, Dixon M, Karall D, Lindner M, Mandel H, Martinelli D, Pintos-Morell G, Santer R, Skouma A, Servais A, Tal G, Rubio V, Huemer M, Dionisi-Vici C. Suggested guidelines for the diagnosis and management of urea cycle disorders: First revision. J Inherit Metab Dis. 2019 Apr 14. PMID: 30982989 PubMed
 5. Toquet S, Spodenkiewicz M, Douillard C, Maillot F, Arnoux JB, Damaj L, Odent S, Moreau C, Redonnet-Vernhet I, Mesli S, Servais A, Noel E, Charriere S, Rigalleau V, Lavigne C, Kaphan E, Roubertie A, Besson G, Bigot A, Servettaz A, Mochel F, Garnotel R. Adult-onset diagnosis of urea cycle disorders: Results of a French cohort of 71 patients. J Inherit Metab Dis. 2021 Sep;44(5):1199-1214. PMID: 34014557. PubMed
 6. Cavicchi C, Chilleri C, Fioravanti A, Ferri L, Ripandelli F, Costa C, Calabresi P, Prontera P, Pochiero F, Pasquini E, Funghini S, la Marca G, Donati MA, Morrone A. Late-Onset N-Acetylglutamate Synthase Deficiency: Report of a Paradigmatic Adult Case Presenting with Headaches and Review of the Literature. Int J Mol Sci. 2018. pmid:29364180 PubMed
 7. Bigot A, et al. Psychiatric adult-onset of urea cycle disorders: A case-series. Mol Genet Metab Rep. 2017. pmid:28725569 PubMed
 8. Mehta S1, Tayabali S2, Lachmann R3.. Valproate-induced hyperammonemia - uncovering an underlying inherited metabolic disorder: a case report. J Med Case Rep. 2018. pmid:29769109 PubMed
 9. Chen L, Zhao B, Shang H. Teaching NeuroImages: Reversible brain MRI lesions in adult-onset type II citrullinemia. Teaching NeuroImages: Reversible brain MRI lesions in adult-onset type II citrullinemia 2017. pmid:28847840 PubMed

 Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.