Lysosomale sykdommer

Kort om

Lysosomene er mikrostrukturer (organeller) i alle kroppens celler og har som hovedoppgave å bryte ned og resirkulere store og sammensatte næringsmolekyler (blant annet sukkerstoffer, proteiner og fettstoffer). Lysosomale avleiringssykdommer skyldes arvelige defekter i lysosomenes funksjon, som regel på grunn av en genetisk betinget enzymsvikt. Tallrike genfeil (mutasjoner) er beskrevet for hvert enzym. De fleste lysosomale sykdommene arves autosomalt recessivt. Samlebetegnelsen lysosomale sykdommer omfatter nå over 50 enkeltdiagnoser. Se oversiktsartikkel1.

Klinikk

Skader som regel flere organsystemer og gir betydelig redusert livslengde. Nesten alle de lysosomale sykdommene påvirker vekst og utvikling og kan gi nevrologiske symptomer og funksjonsvansker. Sykdommene er gruppert etter hvilken del av det lysosomale stoffskiftet som er rammet.

Noen enkeltdiagnoser

Fabrys sykdom

Les mer

Gauchers sykdom

Skyldes mangel på enzymet glucosylceremid-beta-glucosidase. Sykdommen affiserer beinmarg, milt, lever og nervesystem. Den er til nå beskrevet i tre varianter:

 • En infantil form uten nevrologiske tegn rammer indre organer (primært leveren) og skjelettet.
 • En infantil med nevrologisk utviklingsregresjon fra tre til fem måneders alder, generell stivhet, svelgvansker og tendens til anfall med stivhet i bue bakover.
 • En juvenil form som starter før ti års alder med balanse- og koordinasjonsvansker og tiltagende lærevansker, ufrivillige bevegelser og spesielle forstyrrelser av øyebevegelsene. Dette er den av de lysosomale sykdommene man har lengst erfaring med når det gjelder human stamcellebehandling i form av benmargstransplantasjon. Også enzymreplasseringterapi (ERT) er mulig.

Niemann-Picks sykdom A og B

Skyldes mangel på sphingomyelinase. Bare ved type A er nervesystemet rammet, med tidlig utviklingsstagnasjon, synstap og epilepsi som følge.

Nieman-Picks sykdom C

Kan presentere seg i voksen alder med cerebellar ataxia, dysartri, dysfagia, dystoni, progressiv demens, vertikal blikkparese eller andre øyemotilitetsforstyrrelser, viscerale funn feks hepatosplenomegali2-3. Kan også presentere seg med uspesifikke isolerte nevro-psykiatriske manifestasjoner4. Mange har cataplexi.
Skyldes autosomal recccesiv mutasjon i NPC1 (95%) eller NPC2 (ca 4%). 

Diagnose:
Plasma markører: cholestane-3b,5a,6b-triol (C-triol), 7-ketocholesterol (7-KC), og lysophingomyelin-509 (LSM-509) er ofte forhøyet5 
Filipin farging av hud fibroblaster (viser unormal intracellulær kolesteroltrafikk).
Ev gentest. NPC1 og NPC2 er inkludert i flere genpanel (tidlig ataksi, epilepsi, dystoni, medfødte metabolske tilstander mm).
Ofte funn på MR (atrofi i cerebellum og frontallapper og T2 hvit substans signalforandringer).
Foreslått behandling: Miglustat, Cyclodextrin6, N-acetyl-L-leucine7.  Se artikkel om behandlingsforslag8.

Krabbes sykdom

Les mer i kapittel om leukoencefalopatier

Metakromatisk leukodystrofi

Les mer i kapittel om leukoencefalopatier

Pompes sykdom 

Les mer i kapittel om metabolske muskelsykdommer.

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

 

Kilder

Referanser

 1. van Eijk M, Ferraz MJ, Boot RG, Aerts JMFG. Lyso-glycosphingolipids: presence and consequences. Essays Biochem. 2020 Sep 23;64(3):565-578. PMID: 32808655 PubMed
 2. Lad M1, Thomas RH1,2, Anderson K2, Griffiths TD3,2. Niemann-Pick type C: contemporary diagnosis and treatment of a classical disorder. Pract Neurol. 2019; Oct;19(5): 420-423. pmid:31243140 PubMed
 3. Marc C. Patterson, MD; Peter Clayton, MD; Paul Gissen, MD, PhD; Mathieu Anheim, MD, PhD; Peter Bauer, PhD; Olivier Bonnot, MD, PhD; Andrea Dardis, PhD; Carlo Dionisi-Vici, MD; Hans-Hermann Klünemann, MD; Philippe Latour, PharmD; Charles M. Lourenço, MD; Daniel S. Ory, MD; Alasdair Parker, MD, PhD; Miguel Pocoví, PhD; Michael Strupp, MD; Marie T. Vanier, MD, PhD; Mark Walterfang, MBBS, PhD; Thorsten Marquardt, MD, PhD. Recommendationsforthedetection and diagnosis of Niemann-Pick disease type C An update. Neurol Clin Pract 2017;7:1–13 PMID: 29431164 PubMed
 4. Nadjar Y, Hütter-Moncada AL, Latour P, Ayrignac X, Kaphan E, Tranchant C, Cintas P, Degardin A, Goizet C, Laurencin C, Martzolff L, Tilikete C, Anheim M, Audoin B, Deramecourt V, De Gaillarbois TD, Roze E, Lamari F, Vanier MT, Héron B. Adult Niemann-Pick disease type C in France: clinical phenotypes and long-term miglustat treatment effect. Orphanet J Rare Dis. 2018 Oct 1;13(1):175. PMID: 30285904 PubMed
 5. Mandia D, Plaze M, Le Ber I, Ewenczyk C, Morin A, Carle G, Consoli A, Degardin A, Amad A, Moreau C, Anheim M, Tranchant C, Mélé N, Roue-Jagot C, Lagarde J, Sarazin M, Hamelin L, Ellul P, Pagan C, Pettazzoni M, Bekri S, Belliard S, Goizet C, Wallon D, Lamari F, Nadjar Y. High diagnostic value of plasma Niemann-Pick type C biomarkers in adults with selected neurological and/or psychiatric disorders. J Neurol. 2020 Nov;267(11):3371-3377. doi: 10.1007/s00415-020-10020-4. Epub 2020 Jun 26. PMID: 32592146. PubMed
 6. Matencio A, Navarro-Orcajada S, González-Ramón A, García-Carmona F, López-Nicolás JM. Recent advances in the treatment of Niemann pick disease type C: A mini-review. Int J Pharm. 2020 Jun 30;584:119440. PMID: 32428546. PubMed
 7. Bremova-Ertl T, Claassen J, Foltan T, Gascon-Bayarri J, Gissen P, Hahn A, Hassan A, Hennig A, Jones SA, Kolnikova M, Martakis K, Raethjen J, Ramaswami U, Sharma R, Schneider SA. Efficacy and safety of N-acetyl-L-leucine in Niemann-Pick disease type C. J Neurol. 2021 Aug 13:1–12. PMID: 34387740 PubMed
 8. Geberhiwot T, Moro A, Dardis A, Ramaswami U, Sirrs S, Marfa MP, Vanier MT, Walterfang M, Bolton S, Dawson C, Héron B, Stampfer M, Imrie J, Hendriksz C, Gissen P, Crushell E, Coll MJ, Nadjar Y, Klünemann H, Mengel E, Hrebicek M, Jones SA, Ory D, Bembi B, Patterson M; International Niemann-Pick Disease Registry (INPDR). Consensus clinical management guidelines for Niemann-Pick disease type C. Orphanet J Rare Dis. 2018 Apr 6;13(1):50. PMID: 29625568 PubMed
 9. Wright MD, Poe MD, DeRenzo A, Haldal S, Escolar ML. Developmental outcomes of cord blood transplantation for Krabbe disease: A 15-year study.. Neurology 2017. pmid:28855403 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.