Elektrolyttveileder

Link til veileder (2015)

Siste versjon av elektrolyttveilederen (2017) finnes nå kun som mobilapp - kan lastes ned fra Appstore eller Googleplay - bruk søkeord "Elektrolyttveilederen"


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.