HTLV-1 nevrologiske komplikasjoner

Kort om

HTLV-1 (Human T celle Leukemi Virus type 1) er et retrovirus som er endemisk i visse deler av verden (Japan, sub-Saharisk Afrika, Sentral- og Sør Amerika og Karibien). Omtrent 10 millioner er infisert på verdensbasis. De aller fleste forblir asymptomatiske, men 5% utvikler T-celle leukemi/lymfom, og 3% utvikler en langsomt progredierende spastsik paraparese/myelitt (tropisk spastisk paraparese)12. HTLV1 kan også i sjeldne tilfeller gi encefalitt34

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn 

Sykdommen debuterer oftest etter fylte 30 år.

 • Myelitt: Langsomt progredierende spastisk paraparese som medfører rullestolsbehov etter median 21 år. Se klinikk ved myelopati.
 • Encefalitt: Hodepine, redusert bevissthet, feber, epileptiske anfall, ataksi, fokalnevrologiske utfall. Mange har myelopati på forhånd.
 • Nevropati

Supplerende undersøkelser

 • Blod: virus spesifikke antistoffer. HTLV-DNA
 • Spinalvæske: lymfocyttær pleocytose, HTLV-1 DNA , virus spesifikke antistoffer
 • MR medulla (ved myelopati): funn som kan likne MS.
 • MR caput (ved encefalitt): T2 hyperintense lesjoner i hvit substans, ev med kontrastoppladning i meninger og multifokalt punktat. 

Behandling

 • Antivirale midler har ikke effekt3,55.
 • Immunsuppresjon kan hindre progresjon og flg er anbefalt3,6
  • starte med pulset methylprednisolon
  • vedlikeholdsbehandling med lav dose prednisolon
 • Mogamulizumab (Anti-CCR4) har muligens effekt7.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD

Tidligere fagmedarbeider

 • Fredrik Romi, spesialist i nevrologi, dr med

Referanser

 1. Cooper SA, van der Loeff MS, Taylor GP. The neurology of HTLV-1 infection. Pract Neurol 2009; 9: 16-26. PMID: 19151234 PubMed
 2. Cruickshank JK, Rudge P, Dalgleish AG, Newton M, McLean BN, Barnard RO, Kendall BE, Miller DH. Tropical spastic paraparesis and human T cell lymphotropic virus type 1 in the United Kingdom. Brain 1989; 112: 1057-90. PMID:2775992 PubMed
 3. King-Robson J, Hampton T, Rosadas C, Taylor GP, Stanton B. HTLV-1 encephalitis. Pract Neurol. 2021 Aug 30:practneurol-2021-003053. doi: 10.1136/practneurol-2021-003053. Epub ahead of print. PMID: 34462338. PubMed
 4. Crawshaw AA, Dhasmana D, Jones B, Gabriel CM, Sturman S, Davies NWS, Taylor GP. Human T-cell lymphotropic virus (HTLV)-associated encephalopathy: an under-recognised cause of acute encephalitis? Case series and literature review. J Neurol. 2018 Apr;265(4):871-879. PMID: 29423617 PubMed
 5. Khan MY, Khan IN, Farman M, Al Karim S, Qadri I, Kamal MA, Al Ghamdi K, Harakeh S. HTLV-1 Associated Neurological Disorders. Curr Top Med Chem. 2017;17(12):1320-1330 . pmid:28017149 PubMed
 6. Araujo A, Bangham CRM, Casseb J, Gotuzzo E, Jacobson S, Martin F, Penalva de Oliveira A, Puccioni-Sohler M, Taylor GP, Yamano Y. Management of HAM/TSP: Systematic Review and Consensus-based Recommendations 2019. Neurol Clin Pract. 2021 Feb;11(1):49-56. doi: 10.1212/CPJ.0000000000000832. PMID: 33968472; PMCID: PMC8101298.
 7. Sato T, Coler-Reilly ALG, Yagishita N, Araya N, Inoue E, Furuta R, Watanabe T, Uchimaru K, Matsuoka M, Matsumoto N, Hasegawa Y, Yamano Y. Mogamulizumab (Anti-CCR4) in HTLV-1-Associated Myelopathy. N Engl J Med. 2018 Feb 8;378(6):529-538. PMID: 29414279 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.