Human T celle Leukemi Virus type 1 HTLV1

Se kapittel om myelopati og oversiktsartikkel1.

HTLV-1 er et retrovirus som er endemisk i visse deler av verden. En av 400 med HTLV1 infeksjon får nevrologiske symptomer og sykdommen kalles da tropisk spastisk paraparese (TSP)2. HTLV1 kan trolig også gi encefalitt3.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Sykdommen debuterer oftest etter fylte 30 år.
Symptomer:

 • Progredierende spastisk paraparese
 • Parestesier i ben
 • Blæredysfunksjon
 • ev
  • Opticusnevropati
  • Cerebellær ataxi
  • Polynevropati

supplerende undersøkelser

 • Blod: virus spesifikke antistoffer.
 • Spinalvæske: inflammasjon, virus spesifikke antistoffer
 • MR medulla: funn som kan likne MS.

Behandling

Ingen antiviral behandling tilgjengelig4.
Muligens effekt av plasmautskiftning
Prednisolon kan muligens forsinke progresjon av TSP5.
Mogamulizumab (Anti-CCR4) har muligens effekt6.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Fredrik Romi, spesialist i nevrologi, dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

 1. Cooper SA, van der Loeff MS, Taylor GP. The neurology of HTLV-1 infection. Pract Neurol 2009; 9: 16-26. PMID: 19151234 PubMed
 2. Cruickshank JK, Rudge P, Dalgleish AG, Newton M, McLean BN, Barnard RO, Kendall BE, Miller DH. Tropical spastic paraparesis and human T cell lymphotropic virus type 1 in the United Kingdom. Brain 1989; 112: 1057-90. PMID:2775992 PubMed
 3. Crawshaw AA, Dhasmana D, Jones B, Gabriel CM, Sturman S, Davies NWS, Taylor GP. Human T-cell lymphotropic virus (HTLV)-associated encephalopathy: an under-recognised cause of acute encephalitis? Case series and literature review. J Neurol. 2018 Apr;265(4):871-879. PMID: 29423617 PubMed
 4. Khan MY, Khan IN, Farman M, Al Karim S, Qadri I, Kamal MA, Al Ghamdi K, Harakeh S. HTLV-1 Associated Neurological Disorders. Curr Top Med Chem. 2017;17(12):1320-1330 . pmid:28017149 PubMed
 5. Coler-Reilly ALG, Sato T, Matsuzaki T, Nakagawa M, Niino M, Nagai M, Nakamura T, Takenouchi N, Araya N, Yagishita N, Inoue E, Yamano Y. Effectiveness of Daily Prednisolone to Slow Progression of Human T-Lymphotropic Virus Type 1-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis: A Multicenter Retrospective Cohort Study. Neurotherapeutics. 2017 May 23 . pmid:28536850 PubMed
 6. Sato T, Coler-Reilly ALG, Yagishita N, Araya N, Inoue E, Furuta R, Watanabe T, Uchimaru K, Matsuoka M, Matsumoto N, Hasegawa Y, Yamano Y. Mogamulizumab (Anti-CCR4) in HTLV-1-Associated Myelopathy. N Engl J Med. 2018 Feb 8;378(6):529-538. PMID: 29414279 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.