Algoritme for prognostisk vurdering ved koma etter hjertestart

Link til algoritme foreslått av AAN1.
Med dårlig prognose menes i denne algoritmen et resultat med alvorlig handicap, bare fragmentarisk oppfattelsesevne og behov for omfattende pleie.
Les mer om hypoksisk-iskemisk hjerneskade

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

  1. Wijdicks EF, Hijdra A, Young GB, Bassetti CL, Wiebe S. Practice parameter: prediction of outcome in comatose survivors after cardiopulmonary resuscitation (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2006; 67: 203-10. Neurology

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.