HUNT og HESS

HUNT og HESS

  1. Symtomfri eller lett hodepine/lett nakkestivhet
  2. Hodepine/meningisme, men ingen nevrologiske utfall utover evt hjernenerveutfall
  3. Døsighet/forvirring eller moderate fokale utfall
  4. Sløvhet eller moderat/alvorlig hemiparese, begynnende decerebrert rigiditet
  5. Dypt coma

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.